BOS Reclame - Westwagenstraat 77

5/5 β˜… based on 8 reviews

BOS Reclame - Creatieve Communicatie - Bosreclame.nl

BOS Reclame is een enthousiast en veelzijdig bureau voor creatieve communicatie, gevestigd in hartje Gorinchem.

About BOS Reclame

Voor het juiste gevoel van beide kanten zitten we graag met u om de tafel. Elkaar in de ogen kijken en begrijpen wat de ander zegt Γ©n bedoelt. Dan komen de ideeën vanzelf. We helpen graag om van uw merk een sterk merk te maken.

Bel.Mail. Spreek ons aan. Kom langs. Wij nodigen u uit.

 

Westwagenstraat 77 | 4201 HE Gorinchem | 0183 633 446

Contact BOS Reclame

Address :

Westwagenstraat 77, 4201 HE Gorinchem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 4201
Website : http://www.bosreclame.nl/
Categories :
City : Gorinchem

Westwagenstraat 77, 4201 HE Gorinchem, Netherlands
J
Jos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jan van Loon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Maartje de Boer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Rob Van Raak on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

k
kees str on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een betrouwbaar en creatief reclamebureau!
A reliable and creative advertising agency!
M
Michiel S on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Je drukwerk en presentatie in goede handen!
Your printing and presentation in good hands!
E
Erik van de Nadort on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vakmensen, en erg plezierig om mee samen te werken.
Professionals, and very pleasant to work with.
N
Nick Dees on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vanuit het jongerenwerk benaderen BOS Reclame met uiteenlopende vormgevingsvragen. Naast creatief meedenken worden er goede suggesties aangedragen die het eindproduct nog beter aan laten sluiten bij de geformuleerde doelstelling. Door hun flexibele werkwijze staan ze altijd voor ons klaar.
From the youth work approach BOS Advertising with various design questions. In addition to creative thinking, good suggestions are made that make the end product even better match the formulated objective. Because of their flexible working method, they are always there for us.

Write some of your reviews for the company BOS Reclame

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *