DecoDeur - Binnendelta 9d

3.9/5 β˜… based on 8 reviews

Decodeur.nl - Deuren voor in en rondom huis - Decodeur.nl

In ons assortiment vindt u zowel binnen- als buitendeuren. Altijd de juiste deur in huis! Koop uw deuren met korting bij DecoDeur. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte op. Merken: Albo, Austria, Bruynzeel, Java, Skantrae, Weekamp.

Contact DecoDeur

Address :

Binnendelta 9d, 1261 WZ Blaricum, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 1261
Website : http://www.decodeur.nl/
Categories :
City : Blaricum

Binnendelta 9d, 1261 WZ Blaricum, Netherlands
R
RW on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Uitstekende service gecombineerd met een goede prijs. Aanvankelijk hebben we 2 offertes opgevraagd, bij Decodeur en een niet nader te noemen concurrent die pretendeert de goedkoopste te zijn. De concurrent vertrouwde volledig op hun prijs, maar de service was belabberd, we voelden ons totaal niet als klant behandeld. Decodeur (Reinier) was daarentegen erg klantvriendelijk, reageerde snel en adequaat op mails en dacht met ons mee. De levering en montage zijn ook naar tevredenheid verlopen. Decodeur begrijpt als online aanbieder heel goed hoe je anno 2018 klanten moet bedienen. Chapeau!
Excellent service combined with a good price. Initially we requested 2 quotations, from Decodeur and an undisclosed competitor who claims to be the cheapest. The competitor completely relied on their price, but the service was lousy, we didn't feel treated like a customer at all. Decoder (Reinier), on the other hand, was very customer-friendly, responded quickly and adequately to emails and thought along with us. Delivery and assembly were also satisfactory. As an online provider, Decodeur understands very well how to serve customers in 2018. Chapeau!
S
Sander de Vries on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In 1 woord GEWELDIG! We kwamen binnen voor een aluminium binnendeur in staal look met veel glas maar door de geweldige producten en het enthousiasme van de medewerker hebben we ook de achterdeur, extra dubbele 'stalen' binnendeuren en al het deurbeslag gekocht via Deco Deur. Wij hadden te maken met de heer Reinier Veerman en we zijn geweldig goed geholpen. Wij verbouwen onze complete woonboerderij en hebben dus te maken met heel veel partijen maar hij is degene die over zijn eigen discipline heen denkt en zeer service gericht is. Wij zijn heeeel erg blij met onze binnendeuren en alle geleverde producten en diensten. Een hele dikke aanrader!!!
In 1 word AWESOME! We came in for an aluminum steel door with lots of glass, but because of the great products and the enthusiasm of the employee we also bought the back door, extra double 'steel' interior doors and all the door fittings via Deco Door. We were dealing with Mr Reinier Veerman and we have been helped enormously well. We renovate our entire farmhouse and therefore have to deal with many parties, but he is the one who thinks about his own discipline and is very service-oriented. We are very happy with our interior doors and all products and services supplied. Highly recommended !!!
T
Thérèse van de Laar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben heel goed geholpen door een monteur van Decodeur. Ik wilde nieuwe deuren aanschaffen, maar de monteur van Decodeur vond dat niet nodig. Hij heeft de huidige deuren helemaal opnieuw afgesteld en aanpassingen gedaan, zodat ze nu weer goed sluiten. Bij het vervangen van een dergelijke deur die ik heb, moest ook het kozijn vervangen worden en dat zou dan heel veel extra kosten geven. Alles functioneert nu weer goed en ik ben snel en vakkundig geholpen. Deuren vergen nauwkeurige afstelling en dat kan alleen door een specialist verzorgd worden die alle kennis in huis heeft. Het geeft een goed gevoel dat mijn deuren weer soepel sluiten en open gaan. Een dikke 10!!!
I was helped very well by a Decodeur engineer. I wanted to buy new doors, but the Decodeur engineer didn't think it was necessary. He has completely redesigned the current doors and made adjustments so that they now close properly. When replacing such a door that I have, the frame also had to be replaced and that would mean a lot of extra costs. Everything is now working properly again and I have been helped quickly and professionally. Doors require precise adjustment and that can only be provided by a specialist who has all the knowledge in-house. It gives a good feeling that my doors close and open smoothly again. A big 10 !!!
B
Bill Magan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

DecoDeur alles picobello gegaan. Kontakt met de Reiner telefonisch en face to face zeer correct. Afhangen door Nico top en te zien behoerlijk veel ervaring en kennis in huis.Wij hebben nu de mooiste deur in straat.
Deco Door everything picobello gone. Contact the Reiner by phone and face to face very correctly. Depend on Nico top and see a lot of experience and knowledge in house.We now have the most beautiful door in the street.
j
jan-maarten deelen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deur lekt. Decodeur reageert zeer passief; verschuilt zich achter haar leverancer (Weekamp). Op 30-11-2020 dure deur (WK1113) laten plaatsen; na eerste regen blijkt dat deur lekt (regenwater loopt naar binnen via deurraam en onderdorpel). Hierdoor bij iedere regenbui meer waterschade aan vloer en muren (stucwerk). Op 22-12-2020 lekkage gemeld bij Decodeur, vervolgens doet Decodeur niets anders dan klacht doorsturen naar Weekamp. Decodeur neemt geen verantwoordelijkheid en volgt de klacht ook niet op, maar laat slechts eenmalig weten dat reparatie door Weekamp moet worden uitgevoerd. Ook na veelvuldig bellen en mailen doet Decodeur niets. Tot op de dag van vandaag (15-01-2021) zit ik nog steeds met een lekkende voordeur. Voor mij nooit meer een Decodeur!!
Door is leaking. Decoder reacts very passively; hides behind her supplier (Weekamp). Have an expensive door (WK1113) installed on 30-11-2020; after the first rain it appears that the door is leaking (rainwater enters through the door window and sill). This means more water damage to the floor and walls (stucco) with every rain shower. On 22-12-2020 reported leakage to Decodeur, then Decodeur will do nothing more than send the complaint to Weekamp. Decoder does not take any responsibility and does not follow up on the complaint, but only informs once that repairs must be carried out by Weekamp. Even after frequent calling and emailing, Decodeur does nothing. To this day (15-01-2021) I still have a leaking front door. Never a Decoder for me again !!
S
Stefanie Willemsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede deuren en prima (ingehuurde) monteur. Klantenservice bestaat niet bij dit bedrijf. Na zes maanden wachten op de deuren en absoluut nul initiatief vanuit het bedrijf waardoor wij als klant elke keer moesten mailen voor een update eindelijk de deuren in huis. Daarna gevraagd om betalen in vier termijnen. Omdat we midden in een verbouwing zitten en inmiddels zes maanden verder waren was de situatie veranderd. Als antwoord op deze vraag krijgen we geen nee maar een nieuwe betaaldatum die 1 week verschuift en het antwoord dat we een offerte hebben getekend waarin een betalingstermijn is van acht dagen. Uitgelegd dat ik dat begrijp en het een coulance vraag is en dat ik ook wel een verklaring wil tekenen voor betalen in vier termijnen. Krijg ik een mail terug dat die mail een tweede betalingsherinnering is (de eerste heb ik niet gehad) en dat we moesten betalen voordat er andere stappen ondernomen zouden worden. Als maatschappelijk werker heb ik nog nooit zo onvriendelijk ronduit asociale reactie gehad op een vraag om een termijnbetaling.
Good doors and excellent (hired) mechanic. Customer service does not exist with this company. After six months of waiting for the doors and absolutely zero initiative from the company, as a result of which we as a customer had to email every time for an update, the doors finally arrived. Then asked to pay in four installments. Because we are in the middle of a renovation and now six months later, the situation had changed. As an answer to this question, we do not get a no, but a new payment date that shifts 1 week and the answer that we have signed a quote in which there is a payment term of eight days. Explained that I understand that and it is a leniency question and that I also want to sign a statement for payment in four installments. I get an email back that that email is a second payment reminder (I didn't get the first one) and that we had to pay before other steps would be taken. As a social worker, I have never had such an unfriendly downright antisocial response to a request for an installment payment.
C
Christophe De Troyer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Acht deuren besteld. De deuren zijn heel netjes geplaatst en er was geen vuilnis of dergelijke achter na de werken. Zeer tevreden van de prijs, afwerking, en plaatsing. Er was ook een logistiek probleempje met het plaatsen van een van de deuren. Die is achteraf ook kosteloos geplaatst.
Eight doors ordered. The doors were placed very neatly and there was no garbage or the like behind after work. Very satisfied with the price, finish, and placement. There was also a logistical problem with placing one of the doors. It was also placed free of charge afterwards.
C
Chris Boersen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

€600 scharnier Levering is niet tijdig aangekomen. Toen wel, de €25 per stuk β€˜luxe’ levering is defect en niet compleet. Ik moet dit meerdere keren opvolgen en uitleggen. De deuren kan niet tijdig worden gehangen voor de verkoop. Dan komen ze zijn afspraken niet na om de juiste stukken wel te leveren. Ook niet proactief om te zeggen dat het is weer te laat of ΓΌberhaupt komt niet voor de belangrijke zaak van het huis verkopen.
€ 600 hinge Delivery has not arrived on time. Then yes, the € 25 each "luxury" delivery is defective and incomplete. I have to follow up and explain this several times. The doors cannot be hung in time for sale. Then they do not meet his agreements to deliver the correct documents. Nor is it proactive to say that it is too late again or that it is not the important thing of selling the house at all.

Write some of your reviews for the company DecoDeur

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *