H.A. de Bruijn LMB B.V. - Buntweg 11

3.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact H.A. de Bruijn LMB B.V.

Address :

Buntweg 11, 4885 KT Achtmaal, Netherlands

Phone : πŸ“ž +798
Postal code : 4885
Website : https://www.bruland.nl/
Categories :
City : Achtmaal

Buntweg 11, 4885 KT Achtmaal, Netherlands
T
Ton Lemmen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Bobinto on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

K
Kees Mertens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Dre Govers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Meedere mails gestuurd, blijven echter onbeantwoord,
Multiple emails sent, however, remain unanswered,
S
Stef on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dreigende taal en groten Mond! word je echt belachelijk behandeld voor de dreigementen kan je daar terecht ze kome zelfs aan de deur om je te bedriegen Zee slecht bedrijf blijft je lastig vallen na het drijgen meerdere telefoontjes gehad van ze heele verveelende bedrijfsvoering zwaar onbeschoft geen zaken mee doen
Threatening language and big mouth! are you really ridiculed for the threats you can go there they even come to the door to cheat you Sea bad company will continue to bother you after having had several phone calls from them very annoying business operations very rude no business
a
albert van der linde on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Sinds kort een nieuwe weg ingeslagen. Belooft veel goeds
Recently embarked on a new path. Promises a lot of good
C
Carolina Diaz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vakkundig personeel, mooie producten, zeer klantgericht!
Professional staff, beautiful products, very customer-oriented!
J
Joost van Doodewaard on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijn bedrijf om mee samen te werken, hier krijg je echt het gevoel dat de klant koning is!
Great company to work with, here you really get the feeling that the customer is king!

Write some of your reviews for the company H.A. de Bruijn LMB B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *