Leefstijlnavigatie Orthomoleculaire Therapie & Vitaliteitsmanagement - Zuidersloot 68

5/5 based on 1 reviews

About Leefstijlnavigatie Orthomoleculaire Therapie & Vitaliteitsmanagement

Ludo bekijkt vitaalcoaching vanuit de holistische visie. Het lichaam is meer dan de som der delen.

Zijn droom is mensen weer in contact met zichzelf te laten komen. Leer weer voelen wat je grenzen zijn, luister naar je lichaam en je geest, zoek je grenzen op zodat je ze kan verleggen, en bovenal: geniet en leef! Dat betekent dat je best eens “stuk mag gaan” om verder in dit proces te komen.

Vanuit zijn paramedische- en managementachtergrond is Ludo inzetbaar op diverse gebieden. Coachingstrajecten, bedrijfsadvisering, preventietrajecten of interventies als er sprake is van fysieke blokkerende beperkingen.

Door zijn ervaringen binnen de (arbeids)fysiotherapie en sportbegeleiding is hij gaan inzien dat welbevinden door vele factoren beïnvloed wordt. Dat het oude Duitse gezegde “Der Arzt behandelt, die Natur heilt” nog steeds van toepassing is. Waarbij echter de sleutel te allen tijde bij het individu ligt. Wil iemand veranderen, is het volgende nog altijd nodig: openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en blijven doen. Coaching vanuit deze basis leidt tot succes. Ludo is BIG-geregistreerd.

Contact Leefstijlnavigatie Orthomoleculaire Therapie & Vitaliteitsmanagement

Address :

Zuidersloot 68, 7765 AJ Weiteveen, Netherlands

Phone : 📞 +898
Postal code : 7765
Website : http://www.leefstijlnavigatie.nl/
Categories :
City : Weiteveen

Zuidersloot 68, 7765 AJ Weiteveen, Netherlands

Write some of your reviews for the company Leefstijlnavigatie Orthomoleculaire Therapie & Vitaliteitsmanagement

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *