Margriet Govers - Ankeveenstraat 148

5/5 β˜… based on 1 reviews

home - Margriet Govers - Margrietgovers.nl

Margriet Govers, reiki behandeling in Tilburg

home - Margriet Govers - Margrietgovers.nl

Helen met Engelen

Engelen zijn al sinds het begin der tijden aanwezig. Zij zijn het onderwerp van talloze kunstwerken en klassieke schilderijen. In alle tijden van de geschiedenis zijn er ontmoetingen vastgelegd met engelen. Engelen bevinden zich in andere dimensies waar tijd en ruimte anders zijn dan bij ons. Het zijn geestelijke wezens met een zuiver bewustzijn.

lees meer >

Contact Margriet Govers

Address :

Ankeveenstraat 148, 5036 CD Tilburg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7888
Postal code : 5036
Website : http://www.margrietgovers.nl/
Categories :
City : Tilburg

Ankeveenstraat 148, 5036 CD Tilburg, Netherlands

Write some of your reviews for the company Margriet Govers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *