Nederlands patisserie huis - Dorpsstraat 42A

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Home - Nederlandspatisseriehuis.nl

 Het Nederlands Patisserie Huis is een modern bedrijf dat volop in de groei is. De kwaliteit van onze producten staat hoog bij ons in het vaandel. De producten worden met veel zorgvuldigheid bereidt.

Contact Nederlands patisserie huis

Address :

Dorpsstraat 42A, 2211 GD Noordwijkerhout, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 2211
Website : http://nederlandspatisseriehuis.nl/
Categories :
City : Noordwijkerhout

Dorpsstraat 42A, 2211 GD Noordwijkerhout, Netherlands
I
Ineke De Jong on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een heerlijke eerlijke patisserie. Alles zelf gemaakt in de zaak. Super lekkere bonbons, zalig gebak, de zoete zowel als de zoute koekjes ook zo lekker. En de kaassoesjes smelten ook op je tong.En dan ook nog heel aardige eigenaar !!!
A delicious honest pastry. Everything made in-house. Super tasty bonbons, delicious pastries, both sweet and savory cookies, so delicious. And the cheese puffs also melt on your tongue. And then also a very nice owner !!!
P
Peter Sebregts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gezellig iets bij de koffie. 3 beschimmelde chipolata punten bleek bij thuiskomst. Konden geruild worden voor iets anders. Eerder een slechte ervaring ,na tweede kans nu geen meer.
Nice something with coffee. 3 moldy chipolata points appeared on return. Could be exchanged for something else. Previously a bad experience, now no more after a second chance.
C
Charlot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prachtig uitziende winkel voor lekkers. Heerlijke taarten, gebakjes en chocolade. Winkel is schoon, personeel deskundig en vriendelijk. Alles is vers en heerlijk van smaak. Een bezoekje iedere keer weer waard.
Great looking shop for goodies. Delicious cakes, pastries and chocolate. Store is clean, staff knowledgeable and friendly. Everything is fresh and delicious in taste. Worth a visit every time.
W
Wil Meeuwenoord on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Chocoladetaart geweldig, tompouce ouderwets ongekend lekker. Vriendelijke bediening en brandje schoon. TOP
Chocolate cake great, tompouce old-fashioned unprecedented tasty. Friendly service and spotlessly clean. TOP
M
Mary on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Schone winkel, vriendelijk personeel. Heerlijk gebak en banket. Wij rijden een stukje om en halen hier favoriete gebak van aantal familieleden die in de buurt wonen. Ook zij zijn al jaren tevreden en komen er wekelijks.
Clean shop, friendly staff. Delicious cakes and pastries. We take a detour and get some of the favorite pastries from some of our relatives who live in the area. They have also been satisfied for years and come weekly.
B
Bart van Teijlingen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Topzaak, vriendelijke, goede kwaliteit en behulpzaam. Let vooral niet op de 1-sterren reviews hieronder dat zijn mensen die nog nooit in de zaak zijn geweest. Inplaats van rustig het gesprek aan te gaan en deze ondernemer de tijd te gunnen om met zijn tijd mee te gaan belagen ze de winkel voor het gebruik van zwarte piet en plaatsen ze ongefundeerde reviews. Erg jammer, dat verdient deze ondernemer niet.
Top business, friendly, good quality and helpful. Do not pay attention to the 1-star reviews below, which are people who have never been to the place. Instead of quietly entering into the conversation and giving this entrepreneur the time to go with the times, they attack the store for the use of black pete and they post unfounded reviews. Very unfortunate, this entrepreneur does not deserve that.
A
Asje menou on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een ambachtelijke bakkerij met overheerlijke producten is dit jaar bedreigt door #kozp omdat er zwarte piet chocolade lolly's in de etalage stond de belachelijk voor woorden. Hoop dat ze volgend jaar de etalage VOL decoreren met zwarte pietjes ??
A traditional bakery with delicious products has been threatened by #kozp this year because there were black piet chocolate lollipops in the shop window. Hope that next year they will decorate the shop window FULL with black pets ??
M
Martijn Benders on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

(English below) Een bezoek aan deze landelijke patisserieketen die vooralsnog zich enkel in Noordwijkerhout wenste manifesteren is een adembenemende en onvergetelijke ervaring. Wie de bollenstreek bezoekt komt niet om dit winkeltje heen - hier beleef je de essentie van de streek, enkel en alleen verpakt in - je gelooft het niet - de meest fijnzinnige varianten van bonenprak die je maar kan verzinnen. Allemaal met de hand geprakt door de eigenaar in eigen persoon, die de meest extravagante vormen en smaakcombinaties wist verzinnen, zo is er bijvoorbeeld de beroemde 'uil met tiramisuvulling' en ook tegels van chocolade waarin u zelf uw gedichtjes kunt krassen of bijv. een overlijdensbericht. Bij binnenkomst in de winkel overvalt de argeloze bezoeker ogenblikkelijk de onvervalste streeksfeer - de eigenaar geeft een rondleiding ten beste weg, elk chocolaatje liefdevol strelend met zijn witte handschoenen alsof hij een orkestmeester is en deze gespijsde prak fijnbesnaarde en zeldzame oude violen. Wereldberoemd zijn de corsobollen , er zijn naar verluidt mensen die er een bedevaart aan wagen. Let op: wij hebben niet kunnen affirmeren of de 'bruine rokjesdagkorting' op rokjesdag daadwerkelijk bestaat of een 'urban legend' is. Het prijsniveau van de winkel is pietepeuterig te noemen. Vaak ben je aan een fabriekschocolaatje in de supermarkt al evenveel kwijt. Al met al is het schier onmogelijk dit chocoladekartel vermomd als een onooglijk hartelijk winkeltje over het hoofd te zien als u de bollenstreek bezoekt. Ik kan dan ook niet anders dan vijf volle sterren uitdelen aan dit Golgotha van de boonsierkunst. Het is als Anna Sutorius in 1922 in het befaamde werk 'de chocoladeboom' schreef: Chocolade-boomen, zegt papa, Die groeien alleen in Amerika. Het laatste choclaadje is altijd zoo fijn, Zou daar misschien ook 't zaad in zijn? Wacht stil! Ik zal het eens planten gaan, Misschien komen er kleine choclaadjes aan! English: A visit to this national patisserie chain that for the time being only wanted to manifest in Noordwijkerhout is a breathtaking and unforgettable experience. Those who visit the bollenstreek region should visit this shop - here you experience the essence of the bollenstreek, exclusively packed in - you won't believe this - the most delicate varieties of squashed beans you can think of. All handcrafted and handpicked by the owner himself, who invented the most extravagant forms and flavor combinations, for example, there is the famous "owl with tiramisuvulling" and also tiles of chocolate in which you can scratch your own poems or an obituary or supermarket advertisement. Upon entering the shop, the unsuspecting visitor immediately is smitten by the genuine atmosphere - the owner gives away a smashing tour, lovingly caressing each chocolate with his white gloves as if he were an orchestra master, and these spiced beans delicate and rare old violins. World famous are the corso balls, there are reportedly people who take a pilgrimage to it. Note: we could at this time not affirm if the 'brown-skirt discount' on National Short Skirt day (mid april) actually exists or is just local urban legend. The price level of the store can be called "fussy". The owner does not seem to mind some haggling. All in all, it is almost impossible to ignore this chocolate cartel disguised as an unsightly friendly little shop when you visit the bollenstreek. I can not give anything else than five full stars to this Golgotha ​​of boonpulpart. It's like dutch poet Anna Sutorius wrote in 1922 in the famous work 'de chocoladeboom' : Chocolate-trees, pappa says, grow only in America. The last chocolate always so nice. Does the seed also hide there? Just wait! I'll plant it and date, maybe little chokkies are on the way? To keep it short, the Nederlands Patisserie Huis, for all your bubbly escapes from the filter-life.
(English below) A visit to this national patisserie chain, which for the time being only wanted to manifest itself in Noordwijkerhout, is a breathtaking and unforgettable experience. Anyone who visits the bulb region will not miss this little shop - here you will experience the essence of the region, only wrapped in - you don't believe it - the most subtle varieties of bean mash you can think of. All handcrafted by the owner himself, who knows how to come up with the most extravagant shapes and flavor combinations, for example there is the famous 'owl with tiramisu filling' and also tiles made of chocolate in which you can scratch your poems or, for example, an obituary . Upon entering the shop, the unadulterated visitor immediately enters the unadulterated regional atmosphere - the owner offers a guided tour, lovingly caressing each chocolate with his white gloves as if he were an orchestra master and this nourished mash of fine and rare old violins. World famous are the Corso balls, there are said to be people who make a pilgrimage to them. Please note: we have not been able to confirm whether the 'brown skirt day discount' actually exists on skirt day or is an 'urban legend'. The price level of the store can be called finicky. You often lose the same amount on a factory chocolate in the supermarket. All in all, it is almost impossible to miss this chocolate cartel disguised as an unsightly friendly shop when you visit the bulb region. I can't help but hand out five full stars to this Golgotha ​​of bean art. It is when Anna Sutorius wrote in 1922 in the famous work 'the chocolate tree': Chocolate trees, Daddy says, They only grow in America. The last chocolate is always so fine, Could there be seed in there too? Wait still! I'll go plant it sometime Maybe little chocolate leaves will arrive! English: A visit to this national patisserie chain that for the time being only wanted to manifest in Noordwijkerhout is a breathtaking and unforgettable experience. Those who visit the bulb region region should visit this shop - here you experience the essence of the bulb region, exclusively packed in - you won't believe this - the most delicate varieties of squashed beans you can think of. All handcrafted and handpicked by the owner himself, who invented the most extravagant forms and flavor combinations, for example, there is the famous "owl with tiramisuvulling" and also tiles of chocolate in which you can scratch your own poems or an obituary or supermarket advertisement . Upon entering the shop, the unsuspecting visitor immediately is smitten by the genuine atmosphere - the owner gives away a smashing tour, lovingly caressing each chocolate with his white gloves as if he were an orchestra master, and these spiced beans delicate and rare old violins. World famous are the corso balls, there are reportedly people who take a pilgrimage to it. Note: we could not affirm at this time if the 'brown-skirt discount' on National Short Skirt day (mid April) actually exists or is just local urban legend. The price level of the store can be called "fussy". The owner does not seem to mind some haggling. All in all, it is almost impossible to ignore this chocolate cartel disguised as an unsightly friendly little shop when you visit the bulbstreek. I can not give anything else than five full stars to this Golgotha ​​of boonpulpart. It's like Dutch poet Anna Sutorius wrote in 1922 in the famous work 'the chocolate tree': Chocolate-trees, daddy says, grow only in America. The last chocolate always so nice. Does the seed also hide there? Just wait! I'll plant it and date, maybe little chokkies are on the way? To keep it short, the Nederlands Patisserie Huis, for all your bubbly escapes from the filter-life.

Write some of your reviews for the company Nederlands patisserie huis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *