Sprengeloo - Sprengenweg 81

3/5 β˜… based on 8 reviews

Home - Sprengeloo - Sprengeloo.nl

Op Sprengeloo leer je met je hoofd Γ©n je handen. Door vooral veel te DOEN ontdek je wat je leuk vindt en wat bij je past.   Leren door te doen! Sprengeloo is een christelijke school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). We hebben vier leerwegen (niveaus) op Sprengeloo:
-mavo X-tra (theoretische en gemengde leerweg
-kaderberoepsgerichte leerweg
-basisberoepsgerichte leerweg

Contact Sprengeloo

Address :

Sprengenweg 81, 7314 PH Apeldoorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 7314
Website : http://www.sprengeloo.nl/
Categories :
City : Apeldoorn

Sprengenweg 81, 7314 PH Apeldoorn, Netherlands
A
Angelina Swart on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Best wel leuk
Quite nice
M
Maarten van Assenbergh on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Scare school Leuke school soms koude lokalen in de winter
Scare school Nice school sometimes cold rooms in the winter
m
music liker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Allenmaal stoerdoeners
All tough guys
T
Tirza de Wal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

leuke school! sommige reacties zijn niet waar is gwn leuke school!
nice school! some reactions are not true is gwn nice school!
J
Jenγͺ on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Doen!? Doen!? Doen betalen ja, de leerlingen moeten zelf voor alles betalen! En de communucatie is enorm slecht!
To do!? To do!? Do pay yes, the students have to pay for everything themselves! And communication is extremely bad!
M
Martijn van katwijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke school . sommige leraren zijn echt top docenten' andere weer wat minder. De leerlingen die er op zitten zijn vooral uit de wat lagere klasse. Wat totaal niet verkeerd is als je er mee om kan gaan. Mijn ervaring is best goed en ik kijk er met een lach op terug..
Nice school . some teachers are really top teachers' others less so. The students who sit on it are mainly from the lower class. Which is not at all wrong if you can handle it. My experience is pretty good and I look back with a smile on it ..
W
Wes Mulder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jurre zit hier op school.
Jurre goes to school here.
t
timo m on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heb gehoord dat ze de tiktok challenge niet zo leuk vinden hier..
Heard they don't like the tiktok challenge here..

Write some of your reviews for the company Sprengeloo

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *