4Dental Eindhoven Arodent - Gestelsestraat 28

5/5 β˜… based on 1 reviews

Contact 4Dental Eindhoven Arodent

Address :

Gestelsestraat 28, 5582 HH Waalre, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 5582
Categories :
City : Waalre

Gestelsestraat 28, 5582 HH Waalre, Netherlands
N
Noud Geel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze week was mijn nieuwe klik gebid klaar gemaakt bij Arodent in Waalre Het was voor mij de derde keer dat ik toe was aan een nieuw gebid maar dit gebid is echt het mooiste van alle maal Het past perfect gemaakt door een hele aardige technische man (mensen) die tijd voor je maakt ik ben heeeeeeeel erg tevreden en vind het prachtig heb weer een stralende lach dank je wel Arnold van Arodent tandtechniek Ik zal zeker iedereen aaanraden om daar naar toe te gaan
This week my new click was made ready at Arodent in Waalre For me it was the third time that I was ready for a new prayer but this is the best part of all times It fits perfectly made by a very nice technical man (people ) that time for you I am very satisfied and heeeeeeeel find it nice again have a radiant smile thank you Arnold of Arodent dental technique I will certainly everyone to take it to go there

Write some of your reviews for the company 4Dental Eindhoven Arodent

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *