Aad Verbeek Auto's - Goudse Rijpad 6

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Aad Verbeek Auto's

Address :

Goudse Rijpad 6, 2407 BN Alphen aan den Rijn, Netherlands

Phone : 📞 +79
Postal code : 2407
Website : https://www.aadverbeek.nl/
Categories :

Goudse Rijpad 6, 2407 BN Alphen aan den Rijn, Netherlands
S
S Duijs on Google

Heel fijn
Very nice
M
Marijke Van Der Heide on Google

Geweldige garage. Kundig en goede service tegen een schappelijke prijs.
Great garage. Competent and good service at a reasonable price.
C
Carolien Dekker on Google

Wat een chagrijn. We hadden gebeld voor proefrit maar bij aankomst moesten we eerst de prijs onderhandelen voordat we mochten rijden. En dat werd ook niet op een vriendelijke manier over gebracht.
What a chagrin. We had called for a test drive but on arrival we first had to negotiate the price before we were allowed to drive. And that was not conveyed in a friendly way either.
M
Melvin Overes on Google

Goede garage. Je wordt snel geholpen bij Aad, hij is vriendelijk, heeft goede service en is oplossingsgericht. Volgende keer zeker weer!
Good garage. You will be helped quickly at Aad, he is friendly, has good service and is solution-oriented. Definitely again next time!
Y
Y Olde St on Google

Via via bij Aad terecht gekomen. Ligt een beetje uit de weg voor mij, maar geen enkel moment van spijt. Aad is behalve vriendelijk ook erg van het meedenken. 1 x had ik een portier met een vastzittend raam, Aad had het met een half uur verholpen en wilde niet eens van een vergoeding weten.
Via via ended up with Aad. Is a bit out of the way for me, but not a moment of regret. In addition to being friendly, Aad is also very fond of thinking along. Once I had a doorman with a stuck window, Aad had remedied it in half an hour and didn't even want to know about a fee.
t
trijnie de jong on Google

Ik ben super blij met deze garage.. vriendelijk, goede service, eerlijk advies, eerlijke prijzen.. noem maar op! Ik ga nergens anders heen en raadt hem iedereen aan, dus dat doe ik ook! ?
I am super happy with this garage .. friendly, good service, honest advice, fair prices .. you name it! I don't go anywhere else and I recommend it to everyone, so I do that too! ?
j
john meuldijk on Google

Prettige garage. Zeer vriendelijk personeel en erg hulpvaardig Maandagvan 09.30 - 17.00 uurDinsdagvan 09.30 - 17.00 uurWoensdagvan 09.30 - 17.00 uurDonderdagvan 09.30 - 17.00 uurVrijdagvan 09.30 - 17.00 uurZaterdagvan 09.30 - 14.00 uurZondag- Buiten onze openingstijden verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen. Aad Verbeek Auto's Goudse Rijpad 6 2407BN Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172-515233 E-mail : [email protected] U bent van harte welkom! Van harte welkom op de website van Aad Verbeek Auto's te Alphen aan den Rijn. U bent bij Aad Verbeek Auto's aan het goede adres, als u op zoek bent naar een betrouwbare occasion. Wij hebben altijd diverse merken in verschillende prijsklassen op voorraad. Occasion Bent u op zoek naar een occasion, maar staat er op het moment niet iets voor u tussen? Dan adviseren wij u om regelmatig onze site in de gaten te houden. Vanwege een snel wisselend en gevarieerd aanbod van personen- en lichte bedrijfsauto’s kan het zijn dat uw occasion er morgen wel bij staat. NAP Wij zijn aangesloten bij de stichting Nationale Auto Pas, al onze occasions worden gecontroleerd op juistheid van de kilometerstand. Dit zorgt ervoor dat u bij ons verzekerd bent van een correcte kilometerstand. Onze occasions worden na aankoop afgeleverd met een recente APK, afleveringsbeurt en de optionele garantie. Dat wordt dus genieten van een goede en vertrouwde aankoop. Komt u gerust vrijblijvend langs om een kijkje te nemen naar ons aanbod. Wij heten u van harte welkom en natuurlijk staat de koffie klaar.
Nice garage. Very friendly staff and very helpful Monday from 9.30am to 5pm Tuesday from 9.30am to 5pm Wednesday from 9.30am to 5pm Thursday from 9.30am to 5pm Friday from 9.30am to 5pm Saturday from 9.30am to 2pm Sunday Outside our opening hours, we kindly request you to contact us by telephone. Aad Verbeek Cars Gouda Driving Path 6 2407BN Alphen aan den Rijn Telephone: 0172-515233 E-mail: [email protected] You are welcome! Welcome to the website of Aad Verbeek Auto's in Alphen aan den Rijn. You have come to the right place at Aad Verbeek Auto's if you are looking for a reliable occasion. We always have various brands in stock in different price ranges. Occasion Are you looking for an occasion, but is there not something for you at the moment? Then we advise you to keep an eye on our site regularly. Due to a rapidly changing and varied range of passenger and light commercial vehicles, it may be that your occasion will be there tomorrow. CUP We are affiliated with the National Auto Pas foundation, all our used cars are checked for the correctness of the mileage. This ensures that you are assured of a correct mileage with us. After purchase, our used cars are delivered with a recent MOT, delivery turn and the optional warranty. That means enjoying a good and trusted purchase. Feel free to visit us without obligation to take a look at our offer. We wish you a warm welcome and of course the coffee is ready.
C
Carlijne Wijngaarden on Google

Wij kwamen in aanraking met deze garage doordat de airco van onze auto het niet meer deed, en we bij de garage waar we de auto vandaan hebben het niet konden laten repareren/koelingsvloeistof bijvullen. Eenmaal bij de garage werd eerst de koelingsvloeistof bijgevuld en gecheckt of de airconditioning niet lekte. Dit was allemaal in orde gelukkig. Echter bleek de pomp van de airconditioning kapot te zijn, waardoor de koele lucht niet kon worden rondgepompt. Hierna hadden we een nieuwe afspraak gemaakt, en was de airconditioning binnen vier uurtjes gerepareerd! Wij zijn ontzettend tevreden. De eigenaar is een erg vriendelijke man en wij komen zeker terug indien we weer aircoproblemen hebben!
We came into contact with this garage because the air conditioning of our car no longer worked, and we could not have it repaired / topped up cooling fluid at the garage where we got the car from. Once at the garage, the coolant was first topped up and checked to see if the air conditioning was leaking. This was all okay thankfully. However, the air conditioning pump turned out to be broken, so the cool air could not be circulated. After this we made a new appointment and the air conditioning was repaired within four hours! We are very satisfied. The owner is a very friendly man and we will definitely come back if we have air conditioning problems again!

Write some of your reviews for the company Aad Verbeek Auto's

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *