Abcoude Apotheek - Raadhuisplein 6

3.9/5 β˜… based on 8 reviews

About Abcoude Apotheek

Als u naar de apotheek gaat, wilt u graag goede zorg ontvangen. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek. Bent u over bepaalde zaken minder tevreden? Daar kunt u iets mee doen. De apotheker en de apothekersorganisatie KNMP helpen u graag bij het oplossen van uw probleem.

Contact Abcoude Apotheek

Address :

Raadhuisplein 6, 1391 CV Abcoude, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9897
Postal code : 1391
Website : https://alphega-apotheek.nl/web/apotheekabcoude
Categories :
City : Abcoude

Raadhuisplein 6, 1391 CV Abcoude, Netherlands
K
Karin van der Roest on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Keurig correct en snel geholpen
Neatly correct and quickly helped
H
Hendrik Uittenbogaard on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

prima apotheek, meer valt er niet over te zeggen
great pharmacy, there is nothing more to say about it
P
Pieter Heij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

slechte service, inflexibel. openingstijden niet meer van deze eeuw....
poor service, inflexible. opening times no longer of this century ....
E
Emile Boelens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prettige service en fijn contact bij vragen naar meer informatie.
Pleasant service and nice contact with questions for more information.
M
Michiel Pham on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijk personeel! Ik had een vraag en werd hier uitgebreid en deskundig mee geholpen.
Friendly staff! I had a question and was assisted extensively and expertly.
o
okkiwoe on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

zeer slechte apotheek recepten komen niet aan en dat ligt altijd aan degene die de recepten heeft verstuurd of dat nu de lokale huisarts is of het ziekenhuis. personeel vind het niet op hun weg liggen om dan iets te doen aan hun systeem of contact op te nemen met arts , dus dan kan je weer naar de voorschrijver. Maar erger nog ze kunnen niet rekenen en checken hun medicijnuitgifte niet. Ik ben nu 3 keer langsgeweest voor het zelfde recept. 1e keer verkeerde hoeveelheid en verkeerde merk , 2e keer juiste hoeveelheid verkeerd merk, 3e keer verkeerde hoeveelheid, juist merk en niet van plan om dit aan te passen terwijl ik zeg dat ik voor een half jaar medicatie heb voorgeschreven gekregen. Nu blijkt ze mijn recept hebben aangepast: 1x pd 25mcg, hebben ze veranderd in 1x pd 6,25 mcg (of 1x 0,25 TABLET). lekkere kwaliteitscontrole. je zal toch maar geheugenproblemen hebben. Dan mag er wel 1 apotheek in Abcoude zijn, dat betekent niet dat er geen keuze is. ik heb geen tijd om 3x voor hetzelfde recept langs te komen en ik rij liever wat verder, dan dat ik bij een apotheek zit die dit soort fouten maakt met medicatie die hartproblemen veroorzaakt
very bad pharmacy prescriptions do not arrive and that always depends on the person who sent the prescriptions, whether it is the local doctor or the hospital. staff do not find it on their way to do something about their system or contact a doctor, so you can go to the prescriber again. But even worse, they cannot calculate and check their drug delivery. I have stopped 3 times now for the same recipe. 1st time wrong amount and wrong brand, 2nd time wrong amount wrong brand, 3rd time wrong amount, right brand and not going to change this while saying that I have been prescribed medication for half a year. Now it turns out they have changed my recipe: 1x pd 25mcg, they have changed to 1x pd 6.25 mcg (or 1x 0.25 TABLET). tasty quality control. you will only have memory problems. Then there may be 1 pharmacy in Abcoude, that does not mean that there is no choice. I don't have time to come 3x for the same prescription and I'd rather drive a bit further than be at a pharmacy making mistakes like this with medications that cause heart problems
W
Wouter Schoonhoven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top apotheek! Service, aandacht en persoonlijke aanpak vele malen beter dan mijn vorige apotheek. Eindelijk eens personeel dat echt de tijd voor je neemt om het beste advies te geven. Absolute aanrader!
Top pharmacy! Service, attention and personal approach many times better than my previous pharmacy. Finally a staff that really takes the time for you to give the best advice. Absolutely recommended!
O
Otto VanΔ›k on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

OK

Write some of your reviews for the company Abcoude Apotheek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *