Abstruse - Gezondheidsproblemen? - Kloosterlaan 172

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Hypnotherapie, Chakra, Aura, Quantum, Sound, Trance Healing & Yoga, Meditatie - Abstruse.nl

Abstruse helpt je bij allerlei gezondheidsproblemen zoals een burn out, paniek aanvallen maar ook voor migraine en slaap problemen in Breda maar ook aan huis

Contact Abstruse - Gezondheidsproblemen?

Address :

Kloosterlaan 172, 4811 EE Breda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8987
Postal code : 4811
Website : http://www.abstruse.nl/
Categories :
City : Breda

Kloosterlaan 172, 4811 EE Breda, Netherlands
U
Ursula Mureau on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Paar keer bij Irene geweest en dat voelde erg goed. Ze straalt rust uit. Stelt je op je gemak. Geeft goede adviezen voor meditatie Reiki en tips voor je klachten en waar je op kan letten. Na een gesprek over thuis en problemen die mijn zoon door maakt is ze ons huis energetisch komen reinigen. Hierdoor zit ik ook een stuk positiever in mijn vel. Ik heb weer meer energie. Daardoor ook dingen weer kunnen oppakken wat me steeds niet lukte. Vanwege pijn en ernstige vermoeidheid. Daardoor ook veel meer rust in mijn hoofd. De kinderen zijn veel vrolijker . En het mooiste ik heb mijn zoon weer terug. De boze overprikkelde Rick werd weer de lieve jongen die hij ooit was. Hij speelt weer buiten en soms met vriendjes. Maakt weer grapjes . We hebben weer contact. Niet elke dag een strijd. Of wakker worden met angst welke bui hij heeft. Eindelijk weer de rust die we zochten. We zijn zo dankbaar. Helaas door coronaregels onze volgende afspraak moeten verzetten. Maar hij staat weer gepland?
Been to Irene a few times and it felt very good. She radiates tranquility. Put you at ease. Gives good advice for meditation Reiki and tips for your complaints and what you can pay attention to. After a conversation about home and problems my son is going through, she came to clean our house energetically. This also makes me feel a lot more positive about myself. I have more energy again. As a result, I can pick up things again that I always did not succeed. Because of pain and severe fatigue. As a result, a lot more peace of mind in my head. The children are much happier. And the best thing is I have my son back. Angry overexcited Rick became the sweet boy he once was. He plays outside again and sometimes with friends. Jokes again. We are back in touch. Not every day a struggle. Or wake up with fear of what mood he is in. Finally the peace we were looking for. We are so grateful. Unfortunately due to corona rules we had to reschedule our next appointment. But it's scheduled again weer
S
Simone Schuijff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeker aan te raden de yogalessen van onze lieve Irene. professioneel en gezellige ontmoeting in groepsverband waar iedereen zich op zijn gemak voelt en welkom is. Fijn om tot rust te komen en te ontstressen. Na de les voel je je geheel ontspannen en rozig. Ook weer geaard. Geen ingewikkelde of onmogelijke yogaposes maar voor een ieder goed te doen. Ook staat zij altijd open voor je vragen en neemt zij daar na de les oo de tijd voor. Hopelijk gaat zij hier nog jaren mee door.
I recommend the yoga classes of our dear Irene. professional and friendly meeting in a group where everyone feels at ease and is welcome. Nice to relax and de-stress. After class you feel completely relaxed and rosy. Earthed again. No complicated or impossible yoga poses but doable for everyone. She is also always open to your questions and takes time after class. Hopefully she will continue this for years to come.
A
Adrienne W on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Yoga........niks voor mij dacht ik altijd. Maar toch maar eens een proefles genomen bij Irene en wat ben ik blij dat ik dat heb gedaan. Ik ervaar de lessen als heel fijn en de sfeer als ontspannen en gezellig. De oefeningen en meditatie geven rust in mijn hoofd en ontspanning in mn lichaam. Beiden waren hard nodig! Kortom, ik kan de lessen van Irene van harte aanbevelen!
Yoga ........ not for me, I always thought. But I took a trial lesson with Irene and I'm glad I did. I experience the lessons as very pleasant and the atmosphere as relaxed and pleasant. The exercises and meditation give peace of mind and relaxation in my body. Both were badly needed! In short, I can wholeheartedly recommend Irene's lessons!
a
a wegers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Drie weken geleden heb ik bij Irene van Abstruse een Healing Sessie geboekt. Omdat ik op verschillende vlakken "stil stond". En sinds die behandeling is er ineens weer beweging. Ik ben aan het afvallen, het gaat niet snel maar eerder ging het helemaal niet, dus dat is een verbetering. Ik zit sowieso beter in m'n vel, heb weer ruimte in m'n hoofd en heb weer inspiratie om iets te ondernemen. Plus, het mooiste van alles...geheel onverwacht kreeg ik twee weken later een telefoontje van een bedrijf. Zij hebben via via mijn cv ontvangen en daar waren ze heel enthousiast over. Ze bieden me een baan aan die echt, heel apart, gewoon bijna precies aansluit bij waar ik al ruim 2 jaar naar op zoek ben en die ik in m'n hoofd nog aan het formuleren was (om volgens afspraak met Irene als wens het universum in te sturen). Binnenkort ga ik daar op kennismakingsgesprek. Benieuwd naar deze Healing? Kijk even bij Irene op de site. Ik kan het van harte aanbevelen!
Three weeks ago I booked a Healing Session with Irene van Abstruse. Because I "stand still" on several levels. And since that treatment, suddenly there is movement again. I'm losing weight, it's not going fast but before it wasn't at all, so that's an improvement. I feel better in my own skin anyway, have more space in my head and have new inspiration to do something. Plus, best of all...unexpectedly, two weeks later, I got a call from a company. They received my resume via email and they were very enthusiastic about it. They offer me a job that is really, very special, just almost exactly what I have been looking for for over 2 years and which I was still formulating in my head (by agreement with Irene to wish the universe to send in). I will be going there for an interview soon. Curious about this Healing? Take a look at Irene's site. I can heartily recommend it!
M
M. Broos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In een notendop, in mijn hoofd is dat dan die ene perfecte notendop van een perfecte walnoot die net iets openstaat zodat deze perfect geopend kan worden in 2 mooie perfecte helften. Perfect, waarom perfect? Waarom moet alles perfect zijn om perfect te zijn? Waarom zit diepgeworteld in mij de overtuiging dat alles perfect moet zijn? Als dat nu eens niet zo is, stort dan de wereld in? Vindt men me dan minder lief? Ben ik dan niet meer goed genoeg? Na een periode van tegen mezelf aanlopen om duizend en 1 uiteenlopende redenen die ik hier niet wil benoemen, is het tijd geworden voor het afsluiten van oud, verwerken van pijn, verwerken van angsten. Ik heb lucht, licht, nieuw, kracht, warmte, aandacht, liefde en vertrouwen nodig.Β Β De zomervakantie staat voor de deur, voor mij perfecte moment (is tie weer) om een healing met Irene te volgen. Na een warm welkom en een gedegen intakegesprek, begeleidt Irene mij kundig, warm, professioneel en respectvol op mijn reis. Irene voelt feilloos aan wat er maar nodig is, adviseert over voeding en de dagelijkse dingetjes die voor jou goed zouden zijn. Een healing sessie bij Irene maakt dat ik inmiddels weer volop met volle teugen geniet van mijn geliefde en tijdelijk gevreesde hobby motorrijden. Angstig als ik was na een nare val, stap ik nu weer vol vertrouwen op en beleef de mooiste avonturenΒ J Liefde was ook eng en nu komt het erop neer dat ik het grootste, mooiste en geweldigste in de liefde aanvaard en daar zonder voorbehoud van durf te genieten. Tegen mezelf zeg ik vaker doen en tegen jou zeg ik β€œDoen”! Niet omdat ik het zeg natuurlijk, maar gun jezelf inzichten in jezelf om je lichter te maken, om van jou een nog fijner en mooier mens te maken dan dat jij nu al bent. Vooral dat jij zelf ziet hoe fijn, mooi, sterk, krachtig jij bent. Vol vertrouwen en liefde, liefde voor eenieder om je heen maar vooral liefde en vertrouwen voor en in jezelf. Straal! Namaste & duizendmaal dank aan deze bijzondere wijze lieve vrouw, Irene.
In a nutshell, in my head that is that one perfect nutshell of a perfect walnut that is slightly open so that it can be opened perfectly into 2 beautiful perfect halves. Perfect, why perfect? Why does everything have to be perfect to be perfect? Why is the belief deeply rooted in me that everything has to be perfect? If not, will the world collapse? Do people like me less? Am I no longer good enough? After a period of bumping into myself for a thousand and 1 different reasons that I do not want to mention here, it is time to close old, process pain, process fears. I need air, light, new, strength, warmth, attention, love and trust. The summer holidays are just around the corner, for me the perfect moment (it is again) to follow a healing with Irene. After a warm welcome and a thorough intake interview, Irene guides me skillfully, warmly, professionally and respectfully on my journey. Irene feels flawlessly what is needed, advises on nutrition and the daily things that would be good for you. A healing session with Irene means that I now fully enjoy my beloved and temporarily feared hobby of motorcycling. Fearful as I was after a nasty fall, I now get up with confidence and experience the most beautiful adventures Y Love was also scary and now it comes down to accepting the greatest, most beautiful and greatest in love and daring to enjoy it without reservation. To myself I say do more often and to you I say β€œDo”! Not because I say so of course, but allow yourself insights into yourself to make you lighter, to make you an even nicer and more beautiful person than you already are. Especially that you see for yourself how fine, beautiful, strong, powerful you are. Full of trust and love, love for everyone around you, but especially love and trust for and in yourself. Ray! Namaste & a thousand thanks to this very wise lady, Irene.
K
Karin Lindhout on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Echt een aanrader! Irene straalt rust uit, heet je welkom vanuit haar hart en dat is voelbaar! De zachte, liefdevolle behandeling met hypno en klank healing bracht mij in een diepe ontspanning met een helende werking. In een sfeer van volledige acceptatie van wat op dat moment is, mocht er worden losgelaten waardoor er meer ruimte en zachtheid in mij ontstond. In het gesprek erna heeft Irene nog een paar oefeningen mee gegeven om thuis te doen. Heel fijn want dat helpt om de energie "schoon" te houden. Dankjewel voor de mooie ervaring Irene!
Highly recommended! Irene radiates peace, welcomes you from her heart and you can feel it! The gentle, loving treatment with hypno and sound healing brought me into a deep relaxation with a healing effect. In an atmosphere of complete acceptance of what is at that moment, I was allowed to let go, which created more space and softness in me. In the conversation afterwards, Irene gave a few exercises to do at home. Very nice because it helps to keep the energy "clean". Thank you for the wonderful experience Irene!
J
Jolanda Backx on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Afgelopen vrijdag heb ik een Healing sessie gevolgd, hierbij zit je ontspannen waarbij je jezelf aard en verbind met de aarde. Je luistert naar de stem van de sessie leidster en opend je chakra's op momenten dat daar om gevraagd wordt. Indien er negatieve energieΓ«n in je lichaam bevinden kan je dit voelen, bij mij uitte dit in een lichte pijn in het achterhoofd, door deze pijn weg te ademen, voel je verlichting waardoor ook negatieve energieΓ«n verdwijnen. Hele fijne ervaring. Namaste
Last Friday I followed a Healing session, where you sit relaxed where you ground yourself and connect with the earth. You listen to the voice of the session leader and open your chakras when requested. If there are negative energies in your body you can feel this, with me this was expressed in a slight pain in the back of the head, by breathing this pain away, you feel relief, which also makes negative energies disappear. Very nice experience. Namaste
x
xGaiax v on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Abstruse heeft mij geholpen op manieren waarvan ik niet wist dat het kon. Irene is een ontzettend lieve vrouw die je meteen een heel kalm en rustig gevoel geeft. Voor je aan de slag gaat met de sessie doet ze altijd even een klein gesprekje waardoor je je op je gemak voelt. De eerste keer was ik sceptisch, maar het heeft mij enorm geholpen en ik zou het zeker aanraden!
Abstruse has helped me in ways I never knew it could. Irene is a very sweet woman who immediately makes you feel very calm and peaceful. Before you get started with the session, she always has a small conversation that makes you feel at ease. The first time I was skeptical, but it helped me a lot and I would definitely recommend it!

Write some of your reviews for the company Abstruse - Gezondheidsproblemen?

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *