Acknowledge - ICT dienstverlener - Burgemeester Mollaan 80

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Acknowledge - ICT dienstverlener

Address :

Burgemeester Mollaan 80, 5582 CK Waalre, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 5582
Website : http://www.acknowledge.nl/
Categories :
City : Waalre

Burgemeester Mollaan 80, 5582 CK Waalre, Netherlands
J
Jasper de Krom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jong en innovatief ICT bedrijf!
Young and innovative IT company!
A
Auto Hobby on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede it dienstverlener met veel kennis inhouse.
Good IT service provider with a lot of in-house knowledge.
R
Richard β€œCoin Salvation” on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Werk samen met het team Health Innovations. Innovatief en dynamisch team.
Collaborate with the Health Innovations team. Innovative and dynamic team.
H
Hans Scheepers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fantastisch bedrijf met gedreven medewerkers die de klant centraal stellen.
Fantastic company with driven employees who put the customer first.
S
Sven Xhofleer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele gezellige mensen, vooral Gilbert Noblesse is een toffe peer?
Very nice people, especially Gilbert Noblesse is a cool pear
J
Janneke Van Loon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Snelgroeiende jonge organisatie met volop mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Fast-growing young organization with plenty of opportunities to develop.
O
Omri de Hek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel ruim aanbod aan diensten en producten. Doordat het aanbod zo breed is kan de kwaliteit niet altijd geborcht worden. Maar wat je ook nodig hebt, ze staan altijd voor je klaar.
Very wide range of services and products. Because the range is so wide, the quality cannot always be guaranteed. But whatever you need, they are always there for you.
S
Sam van der Put on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Acknowledge is meer dan een ICT partij, het is een partij die mee denkt met de visie van de klant en hier de beste technologische ontwikkelingen aan laat sluiten. Ik kan Acknowledge ieder MKB + bedrijf aanbevelen.
Acknowledge is more than an IT party, a party that thinks along with the vision of the customer and the best technological developments to let close. I can recommend Acknowledge to every SME + company.

Write some of your reviews for the company Acknowledge - ICT dienstverlener

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *