Anders-Beter - Rivierduin 35

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Anders-Beter

Address :

Rivierduin 35, 5432 KC Cuijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +887
Postal code : 5432
Website : https://www.anders-beter.nl/
Categories :
City : Cuijk

Rivierduin 35, 5432 KC Cuijk, Netherlands
A
Annemieke Vaarkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Marielle Epskamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
D Schut on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Dia Wolfs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het heeft mijn kwaliteit van leven zeer verbeterd
It has greatly improved my quality of life
I
Ivonne Arts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super goede behandeling! Niemand heeft me eerder zoveel verbetering kunnen brengen!
Super good treatment! Nobody has been able to bring me so much improvement before!
L
Linda Dubbelman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super tevreden. Neemt de tijd. Luistert goed en speelt daarop in. Al na 2 behandelingen en opvolgen van de adviezen al een goed merkbaar resultaat.
Super satisfied. Takes the time. Listens well and responds. Already after 2 treatments and following the advice a good noticeable result.
W
Willie Hendriks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben blij dat Peggy in mijn leven is gekomen, voel me stukken beter en de kilo’s vliegen eraf. Kan het iedereen aanraden ! Wilma Hendriks.
I'm glad that Peggy came into my life, feel better and the kilos fly off. Can anyone recommend it! Wilma Hendriks.
M
Maurice Meijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mijn vrouw had altijd al en zeer goed gewicht, maar heeft altijd last gehad van reumapijnen en fibromyalgie. Totdat ze ook nog eens uit het niks ongewenst op constante basis gewicht begon te verliezen en er ook erg slecht uit begon te zien. Dit ondanks we een voedingspatroon hebben, waarbij veel rekening gehouden wordt met verschillende allergenen. Het werd tijd voor een arts! Na ongeveer 9 maanden een abonnee- en proefkonijn te zijn geweest in de medische wereld bij een varia aan specialisten, kregen we herhaaldelijk het volgende eindresultaat: "We weten niet wat er aan de hand is, dus probeer maar antibiotica, oxycodon, oxycotin, prednison" etc. Alsof het niks is... Echter na adviseren van een tante (wie ook bij Peggy onder behandeling is), hebben we enigszins toch sceptisch de afspraak gemaakt. Tijdens ons eerste bezoek werd er een "lekkende darm" geconstateerd waarop een advies volgde van Peggy waarmee de klachten zouden moeten afnemen en op termijn helemaal zouden moeten verdwijnen. Dit was in mei van dit jaar. Nu in oktober, ziet ze er weer gezond uit! Is weer op haar oude gewicht, heeft ze voor 85% minder last van de pijnen m.b.t. de reuma en fibromyalgie en voelt ze zich weer fitter en energieker gedurende de dag! En het beste van dit alles is dat dit allemaal mogelijk is ZONDER medicatie van de lokale apotheek! Wij zijn Peggy zeer dankbaar voor haar adviezen en de resultaten die mijn vrouw hierdoor behaald heeft! Door Peggy hebben wij een betere kwaliteit leven gekregen!
My wife has always had a very good weight, but has always suffered from rheumatic pain and fibromyalgia. Until she also started to lose weight unwantedly on a constant basis and also started to look bad. This despite the fact that we have a dietary pattern, where many different allergens are taken into account. It was time for a doctor! After about 9 months of being a subscriber and guinea pig in the medical world with a variety of specialists, we repeatedly received the following end result: "We do not know what's going on, so try antibiotics, oxycodone, oxycotin, prednisone "etc. As if it's nothing ... However, after advising an aunt (who is also under treatment at Peggy), we have somewhat skeptical made the appointment. During our first visit, a "leaky gut" was observed, which was followed by advice from Peggy, which should reduce complaints and eventually disappear altogether. This was in May of this year. Now in October, she looks healthy again! Is back to her old weight, she has 85% less pain from the rheumatism and fibromyalgia and she feels fitter and more energetic during the day! And the best of all is that this is all possible WITHOUT medication from the local pharmacy! We are very grateful to Peggy for her advice and the results that my wife has achieved! By Peggy we have got a better quality life!

Write some of your reviews for the company Anders-Beter

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *