Animal Medical Center Kennemerland - Zadelmakerstraat 98

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Animal Medical Center Kennemerland

Address :

Zadelmakerstraat 98, 1991 JE Velserbroek, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 1991
Website : https://www.anicura.nl/kennemerland-velserbroek/
Categories :
City : Velserbroek

Zadelmakerstraat 98, 1991 JE Velserbroek, Netherlands
F
Frans van den Berg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een vriendelijke en professionele organisatie. In noodgevallen bieden ze snel hulp. ?? .
A friendly and professional organization. In an emergency, they provide quick assistance. †
D
D on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een geweldig team dierenartsen, super hulpvaardige assistenten, uitstekend dossiervorming en hart voor dieren evenals hart voor kwaliteit. Kwaliteit van behandeling maar ook kwaliteit als het gaat om aanwezig materiaal, onderzoek, operatieruimte inclusief recovery en wachtruimte. Ik heb het als een velige en goed geoutilleerde kliniek voor mijn honden ervaren in de afgelopen jaren. Professioneel en betrouwbaar Klasse werk!
A great team of vets, super helpful assistants, excellent records and a heart for animals as well as a heart for quality. Quality of treatment, but also quality when it comes to available material, examination, operating room including recovery and waiting room. I have experienced it as a safe and well-equipped clinic for my dogs over the years. Professional and reliable Class work!
V
Vera Koelman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg fijn dat er de dag later werd geΓ―nformeerd naar hoe het met Simba ging.
It was very nice that the day later they were informed about how Simba was doing.
M
Michelle Schol on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super dierenarts! Vandaag voor het eerst met onze baardagaam hier geweest voor een checkup. Zeer vriendelijke receptioniste, en zeer vriendelijke reptielen arts. Ze nam echt de tijd en gaf duidelijke uitleg. Aanrader!! En de kosten vielen enorm mee, in tegenstelling tot sommige reviews. Heel erg blij met deze dierenarts!
Super vet! Went here for the first time today with our bearded dragon for a checkup. Very friendly receptionist, and very friendly reptile doctor. She really took her time and gave clear explanations. Recommended!! And the costs were not that bad, contrary to some reviews. Very happy with this vet!
G
G. V.S on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Anicura de grootste geldwolven die er bestaan. Proberen het onderste uit de kan te halen. Zien alleen geld en niet omdat ze een hart voor dieren hebben. Laatste keer dat ik hier ooit ben geweest. Mijn Hond getraumatiseerd zo hard aan de pup getrokken dat het onthoofd werd en oortje eraf getrokken, medicijnen toegediend zonder te wegen, bijdehante personeel met ongepaste opmerkingen, asociaal kauwgom zitten kauwen in me gezicht en nog veel meer.
Anicura the biggest money makers out there. Trying to get the most out of it. Only see money and not because they have a heart for animals. Last time I've ever been here. My Dog was traumatized and pulled so hard on the puppy that it was decapitated and earpiece pulled off, meds given without weighing, shrewd staff with inappropriate comments, antisocial chewing gum on my face and much more.
J
John Sakkers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer eerlijke en professionele dierenartsen met veel oog voor uw dier. Wij waren er voor de laatste weken van onze hond en hadden steeds het gevoel dat de artsen en assistentes zeer betrokken waren bij zowel onze hond als bij ons zelf. Tevens is dit een dierenkliniek die de kosten laag voor uw houden zodat de zorg prima betaalbaar blijft. Top
Very honest and professional vets with a lot of eye for your animal. We were there for the last weeks of our dog and always had the feeling that the doctors and assistants were very involved with both our dog and ourselves. This is also a veterinary clinic that keeps the costs low for you so that the care remains affordable. Top
M
Marjan Reijnders on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Good vet
H
Hinhin design on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

My dog has a bladder infection with blood on Saturday starting at 15:00. I called to the Vet at 15:14 to ask for an appointment before they closed at 17:00. I can arrive to their vet before 16:00 with it's urine. They said they will not give us an appointment because their doctors want to leave at 16:30 and the employees want to leave sharp at 17:00 on Saturday. This is a horrible reason to not taking their registered patient within their working hours. I went to emergency hospital, definitely not their colleagues in Amsterdam helped me. This vet is not recommended if you are looking for help.

Write some of your reviews for the company Animal Medical Center Kennemerland

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *