arteos Praktijk voor EFT Relatietherapie, EMDR, Coaching en Voice Dialogue - Surinamestraat 24

5/5 β˜… based on 1 reviews

relatietherapie Voice Dialogue Den Haag - Voicedialoguecoaching.nl

relatietherapie Voice Dialogue Den Haag

relatietherapie Voice Dialogue Den Haag - Voicedialoguecoaching.nl

Dagelijks circuleren er vele gedachten in ons hoofd. Vaak weerhouden deze (onbewuste) gedachten ons om werkelijk te ervaren wie we echt zijn, zonder jezelf te forceren, te veroordelen of te ontkennen. Er zijn vele wegen om tot je essentie te komen. Ik doe dit via Voice Dialogue en zie de relatie tevens als mogelijkheid om je bewust te worden van je potentie. Voice Dialogue is een communicatiemethode om de vele stemmen en gedachten te onderzoeken en vervolgens inzicht te krijgen hoe deze jouw leven beïnvloeden en bepalen . Te leren kijken of ze ons nu echt beschermen en helpen of ons juist hinderen om dat te doen waar ons verlangen en ons hart ligt. De visie van waaruit ik werk is gebaseerd op bewustwording. Hiermee bedoel ik het vermogen om te kunnen kijken - zonder oordeel- naar dat wat er werkelijk is en speelt, om zo inzicht te krijgen in wat jou belet essentiële keuzes te maken.

Contact arteos Praktijk voor EFT Relatietherapie, EMDR, Coaching en Voice Dialogue

Address :

Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +879
Postal code : 2585
Website : http://www.voicedialoguecoaching.nl/
Categories :
City : Den Haag

Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag, Netherlands

Write some of your reviews for the company arteos Praktijk voor EFT Relatietherapie, EMDR, Coaching en Voice Dialogue

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *