Arts & Animal Emmen - Noordbargerstraat 11-A

4.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Arts & Animal Emmen

Address :

Noordbargerstraat 11-A, 7811 KE Emmen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 7811
Website : http://www.artsendier.nl/
Categories :
City : Emmen

Noordbargerstraat 11-A, 7811 KE Emmen, Netherlands
R
Rianne Prins on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

2 weken geleden afscheid moeten nemen van mijn lieve kat! Voor dit moment echt de tijd gekregen, wat heel fijn was! Even later kreeg ik nog een kaart van deze praktijk om me sterkte te wensen met dit verlies! Alleen maar plus punten voor alle personeelsleden van Arts & Dier!
Had to say goodbye to my sweet cat 2 weeks ago! Really got the time for this moment, which was very nice! A little later I received another card from this practice to wish me luck with this loss! Only plus points for all staff members of Arts & Dier!
E
Edwin Volten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onverwachts hier heen ,omdat onze hond een rare plek op zijn huid kreeg tijdens onze vakantie. Maar we kregen goede middeltje en info dus bedankt hiervoor namens ons en de hond.
Went here unexpectedly, because our dog got a weird spot on his skin during our vacation. But we got good remedy and info so thanks for this on behalf of us and the dog.
R
Ronald Hooijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hebben alleen positieve ervaringen. Onze hond wilden wij laten inslapen omdat hij niet meer at en dronk. Hier werd begripvol en zonder discussie op gereageerd. Daarnaast mochten wij de ongebruikte spullen retour doen zonder discussie. Dus arts en dier is goed voor dier Γ©n voor de mens achter het dier.
We have only positive experiences. We wanted to put our dog to sleep because he stopped eating and drinking. This was answered with understanding and without discussion. In addition, we were allowed to return the unused items without discussion. So doctor and animal is good for the animal and for the person behind the animal.
R
Renata Steenbergen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super! Ze zijn lief en heel aardig. En hebben heel veel geduld.. wij hebben in november onze hond helaas in moeten laten slapen. En op goede vrijdag onze kat.
Super! They are sweet and very nice. And have a lot of patience .. unfortunately we had to put our dog to sleep in November. And on Good Friday our cat.
L
Lieke Ossel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele goede dierenarts! Mijn katten zijn bij haar altijd relaxed en ze is erg professioneel en vriendelijk. Niks dan goede woorden voor. Ook zijn de assistentes heel behulpzaam!
Very good vet! My cats are always relaxed with her and she is very professional and friendly. Nothing but good words for it. The assistants are also very helpful!
B
Bo Helderman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great service
R
Rik Keurs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super
S
Sadam Abdelkadr on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

They were nice but to expensive

Write some of your reviews for the company Arts & Animal Emmen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *