Artsenpraktijk voor Homeopathie L. Alberts - Loosdrechtse Bos 15

5/5 β˜… based on 4 reviews

Contact Artsenpraktijk voor Homeopathie L. Alberts

Address :

Loosdrechtse Bos 15, 1213 RH Hilversum, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 1213
Website : http://www.allesoverhomeopathie.nl/
Categories :
City : Hilversum

T
Tamara lekkerbelangrijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ervaren, betrokken, respectvol en een hele lieve vrouw. Luistert en gaat net zolang door tot ze de kern van het probleem te pakken heeft en het juiste middel daarbij. Ik ben bij meerdere homeopaten geweest, maar zij is voor mij nummer 1!
Experienced, involved, respectful and a very sweet woman. Listens and continues until she has the essence of the problem and the right means. I have been to several homeopaths, but she is number 1 for me!
M
Mirjam Traas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Met zoveel kennis, diepgang en openheid nodigt Laila Alberts mij uit de werkelijke oorzaak van de klacht te onthullen. Het consult op zich ervaar ik reeds als helend, ik word als heel mens gezien. Fantastische zoals Laila dat kan!
With so much knowledge, depth and openness, Laila Alberts invites me to reveal the real cause of the complaint. I already experience the consultation as healing, I am seen as a whole person. Fantastic as Laila can!
H
Hidde De koning on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Paar weken geleden met mijn zoon geweest. Zijn handen zaten echt extreem vol met wratjes, wel rond de 40. We hebben 1 consult gehad waar er veel vragen werdengesteld en door ons beantwoord werden. Daarna een soort testje welke korrels bij hem het beste paste. Hij heeft 2 korrels moeten innemen en binnen 3 weken was alles weg. Voor mij is ze een wonder dokter!!! En ze is ook nog leuk en aardig. Dus niet twijfelen maar gewoon een afspraak maken!!
Been with my son a few weeks ago. His hands were extremely full of warts, around 40. We had 1 consultation where many questions were asked and answered by us. Then a kind of test which granules best suited him. He had to take 2 grains and everything was gone within 3 weeks. For me she is a wonder doctor !!! And she is also nice and nice. So don't hesitate but just make an appointment !!
M
Mijke Caminada on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Laila helpt mij sinds 4 jaar ivm milde huid- en darmklachten. EΓ©n a twee keer per jaar heb ik een consult. Het consult ervaar ik als een gezamenlijke zoektocht naar de bron van de klachten. In het gesprek komen triggers naar boven. Laila weet ze ingenieus aan elkaar te knopen. Dat zet haar op het spoor van het juiste homeopathische middel. Ik kijk telkens met verwondering; ze heeft tot nu toe elke keer het juiste medicijn te pakken. De klachten nemen af. Bovenop het medicijn ervaar ik het gesprek ook als werkzaam. Laila noemt haar werk homeo-coaching. Ik sluit me daar helemaal bij aan! Ik raad Laila iedereen aan. Naast haar doeltreffende aanpak is ze ook een hartelijk vrouw. Haar aanpak is ook geschikt voor beeldbellen (bv. tijdens de corona-tijd).
Laila has been helping me for 4 years because of mild skin and intestinal complaints. I have a consultation once or twice a year. I experience the consultation as a joint search for the source of the complaints. Triggers surface in the conversation. Laila ingeniously ties them together. That puts her on the track of the right homeopathic remedy. I always look with amazement; she has had the right medicine every time so far. The complaints are decreasing. In addition to the medicine, I also experience the conversation as effective. Laila calls her work homeo coaching. I fully agree with that! I recommend Laila to everyone. In addition to her effective approach, she is also a cordial woman. Her approach is also suitable for video calling (eg during the corona period).

Write some of your reviews for the company Artsenpraktijk voor Homeopathie L. Alberts

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *