Autismebegeleiding.NL B.V. - Europaweg 97

1.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Autismebegeleiding.NL B.V.

Address :

Europaweg 97, 5707 CL Helmond, Netherlands

Phone : πŸ“ž +979979
Postal code : 5707
Website : https://www.regionaalautismecentrum.nl/
Categories :
City : Helmond

Europaweg 97, 5707 CL Helmond, Netherlands
Z
Zzzz Zzzz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Complete minachting richting de cliΓ«nt is de norm.
Complete disregard for the client is the norm.
J
Jezus Christus on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

K*t organisatie. Sorry hoor maar kan er niks anders van maken.
K * t organization. Sorry, but can't help it.
S
Skyrim Guard on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Valt nog veel te verbeteren in my opinion
There is still much room for improvement in my opinion
L
L B on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

een slechte organisatie die meer omkijkt naar eigen belang dan naar de zorg van een client
a poor organization that looks after its own interests more than the care of a client
J
Joris on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Al jaren begeleiding van hun en woon gelukkig in één van hun woonprojecten. Ik ben gelukkig dankzij hun
They have been supervising them for years and live happily in one of their housing projects. I am happy thanks to them
M
Martijn Tijssen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik denk dat de meeste mensen die "hulpverlener" zijn, het doen om voor de buiten wereld deugdelijk over te komen en tegelijkertijd behandelen ze je op een slinkse manier. Baantjes voor pretentieuze mensen.
I think most people who are "counselors" do it to appear valid to the outside world and at the same time treat you in a devious way. Jobs for pretentious people.
E
Eveline Balkestein on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Laten fysieke mishandelingen gewoon hun gang gaan, en zeggen dan zelfs nog dat aangifte doen belachelijk is, omdat het een samenloop van omstandigheden moet zijn. En dit omtrent ze wisten van de dader dat die agressief is, en geen autisme heeft. Echt te schandalig voor woorden. Ga nooit met hun in zee.. Slechts machtisbruikers en geldwolven.. Mensonterend..
Just let physical abuse take its course, and even say that reporting it is ridiculous, because it must be a combination of circumstances. And this about them knew from the perpetrator that he is aggressive, and has no autism. Really too outrageous for words. Never do business with them .. Only power abusers and money wolves .. Disgraceful ..
T
Tele 10 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Garbage

Write some of your reviews for the company Autismebegeleiding.NL B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *