Autobedrijf Krabbe - Bornsestraat 18

3.9/5 β˜… based on 8 reviews

Home - Autobedrijf Krabbe - Autobedrijfkrabbe.nl

Een echt familiebedrijf. Meer dan 50 jaar ervaring, 50 jaar kennis, 50 jaar aandacht voor auto’s. Bij autobedrijf Krabbe staat service voorop.

About Autobedrijf Krabbe

Persoonlijke aandacht

Vanaf de oprichting is persoonlijke aandacht een van de meest belangrijke kernwaarden geweest van ons bestaan. U vindt dit nog steeds terug in bijvoorbeeld onze aandacht voor uw auto, maar ook het feit dat u altijd geholpen wordt aan de pomp.

Heeft u vragen, bent u op zoek naar een auto of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Stephan Krabbe.

Contact Autobedrijf Krabbe

Address :

Bornsestraat 18, 7595 LG Weerselo, Netherlands

Phone : πŸ“ž +87
Postal code : 7595
Website : http://www.autobedrijfkrabbe.nl/
Categories :
City : Weerselo

Bornsestraat 18, 7595 LG Weerselo, Netherlands
P
Patrick Strooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ondanks geen garantie op de gekochte auto, toch na 3 maanden een aantal reparaties kostenloos uitgevoerd! Topservice!
Despite no guarantee on the purchased car, after 3 months a number of repairs were carried out for free! Top service!
G
Gerard van de Weer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vanaf 1988 vaste klant van deze garage. Het is een geweldig fijne garage met een super service en fantastisch personeel! Deze mensen staan altijd voor je klaar. Echt een 10 waard!!
Regular customer of this garage since 1988. It is a great garage with super service and fantastic staff! These people are always there for you. Really worth a 10 !!
M
Marcel Olde Olthof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Autobedrijf Krabbe heeft een prima service. Het is een recht door zee garage en ik ben er ook al jarenlang klant.
Krabbe car company offers excellent service. It is a straightforward garage and I have also been a customer there for years.
G
Gerwin Boom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Slecht in het na komen van afspraken. Telefonisch afgesproken verteld welke auto ik in te ruilen had en dat ik interesse in een auto van hun had. Dat was in orde, prijs zouden we het nog over hebben, maar daar zouden we wel uit komen. Na meer als een uur gereden te hebben gaf de verkoper doodleuk aan geen interesse in inruil te hebben.Dat anders over de telefoon was afgesproken en dat ik meer dan een uur voor niets was gereden hadden ze geen boodschap aan. WAARDELOOS BEDRIJF
Bad at keeping appointments. I agreed by phone which car I had to trade in and that I was interested in a car from them. That was okay, price we would still talk about, but we would figure it out. After driving for more than an hour, the seller simply stated that they had no interest in trade-in. That otherwise it was agreed over the phone and that I had driven for more than an hour for nothing, they had no message. WORTHLESS COMPANY
R
Richel Brouwer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Verkoper stelde plaatje over staat lak en plaatwerk anders voor dan dat ie daadwerkelijk was. Een grote schaafplek achterzijde en kleurverschil portier rechts was hem niet opgevallen ?. Eerlijkheid boven alles Krabbe......tenslotte moest ik er een eind voor reizen.
The seller suggested a different picture about the state of paint and sheet metal than it actually was. He hadn't noticed a large planing area at the back and a color difference of the door on the right ?. Honesty above all Krabbe ...... finally I had to travel a long way for it.
C
Connie de Groot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hier geweest om te kijken naar een andere auto. Ik werd netjes ontvangen en te woord gestaan met een redelijke inruilprijs.
Been here to look at another car. I was received nicely and talked to a reasonable trade-in price.
W
Weer Lekker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De oude baas is altijd chagrijnig deze moet weten wanneer je er mee op moet houden
The old boss is always grumpy this one needs to know when to stop
M
Mark Schouten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas konden ze me niet helpen maar we doorverwezen ?
Unfortunately they couldn't help me but we referred ?

Write some of your reviews for the company Autobedrijf Krabbe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *