Autorijschool Letaba - Doctor J.M. Den Uyllaan 3201

5/5 β˜… based on 1 reviews

Autorijschool Letaba - Omgeving Westvoorne en omstreken - Letaba.nl

Rijschool Letaba richt zich in Westvoorne e.o. op een professionele aanpak via de RIS methode, de zogenaamde Rijopleiding In Stappen.

Autorijschool Letaba - Omgeving Westvoorne en omstreken - Letaba.nl

Voordat je praktijkexamen mag doen moet je eerst het theoriecertificaat halen. Ook ben je verplicht het theoriecertificaat te overleggen bij een TussenTijdse Toets. Het is dus aan te raden om het theorie-certificaat zo snel mogelijk te halen. 

Bij de praktijklessen voor de auto ben je niet verplicht een theorie-certificaat te hebben. Wel is het gewenst en bevorderlijk voor het lessen in de praktijk, om enige kennis van het verkeer te hebben.

Voor het behalen van het theorie-certificaat moet je minimaal 16 jaar oud zijn. Het certificaat is 1,5 jaar geldig.

Contact Autorijschool Letaba

Address :

Doctor J.M. Den Uyllaan 3201, 3201 EG Spijkenisse, Netherlands

Phone : πŸ“ž +979
Postal code : 3201
Website : http://www.letaba.nl/
Categories :
City : Spijkenisse

Doctor J.M. Den Uyllaan 3201, 3201 EG Spijkenisse, Netherlands

Write some of your reviews for the company Autorijschool Letaba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *