Autorijschool Orhan - Saharadreef 14

5/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Autorijschool Orhan

Address :

Saharadreef 14, 3564 CV Utrecht, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 3564
Website : http://www.autorijschoolorhan.nl/
Categories :
City : Utrecht

Saharadreef 14, 3564 CV Utrecht, Netherlands
P
Pepijn van IJperenburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na al een keer gezakt te zijn voor mijn praktijkexamen bij een andere rijschool heb ik een proefles gedaan bij Orhan en ik voelde me gelijk op mijn gemak. Hij legt alles rustig uit, is erg vakkundig en oordeelt niet. Ik kan hem van harte aanraden!
After having already failed my practical exam at another driving school, I took a trial lesson at Orhan and I immediately felt at ease. He explains everything calmly, is very professional and does not judge. I can heartily recommend him!
R
Ruben Puylaert on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Orhan is een erg vriendelijke instructeur met kennis van zaken. Hij is flexibel met tijden voor rijlessen. Hij doet een stapje extra voor je. Mijn herexamen was zeer snel weer ingepland door zijn oplettendheid. Altijd gezellig in de auto.
Orhan is a very friendly and knowledgeable instructor. He is flexible with times for driving lessons. He goes the extra mile for you. My re-exam was rescheduled very quickly due to his attentiveness. Always cozy in the car.
T
Thomas Meunier on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Firdevsi is een geduldige, bekwame en prettige rijleraar. Het was een plezier om rondjes te rijden door Maarsen en Zuilen. Maar hij heeft me we klaargestoomd voor een examen wat ik door hem ook gemakkelijk gehaald heb. Ik zou iedereen rijschool Orhan aanbevelen!
Firdevsi is a patient, skilled and pleasant driving teacher. It was a pleasure to drive laps through Maarsen and Zuilen. But he prepared me for an exam which I passed easily. I would recommend Orhan to anyone driving school!

Write some of your reviews for the company Autorijschool Orhan

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *