B&B "De Wouwer" - Wouwerstraat 6

5/5 based on 1 reviews

Contact B&B "De Wouwer"

Address :

Wouwerstraat 6, 5081 BN Hilvarenbeek, Netherlands

Postal code : 5081
Categories :
City : Hilvarenbeek

Wouwerstraat 6, 5081 BN Hilvarenbeek, Netherlands
F
Frank van Wissen on Google

Een super mooie B en B De Wouwer. Genoten. mooie kamer. Mirjan en Jeroen zijn top gastheer en gastvrouw. Perfekt Ontbijt. Midden in t Centrum. top Locatie.
A super nice B and B De Wouwer. Enjoyed. nice room. Mirjan and Jeroen are top hosts. Perfect Breakfast. Right in the Center. top Location.

Write some of your reviews for the company B&B "De Wouwer"

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *