Babino Peuteropvang Westzaan - Torenstraat 5

5/5 based on 1 reviews

About Babino Peuteropvang Westzaan

Babino Kinderopvang is een organisatie die volop in ontwikkeling is en blijft. Een onderdeel van deze ontwikkeling is ons beleid ten aanzien van de gezonde kinderopvang. Het Voedingsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen onze gezonde kinderopvang. Het beschrijft o.a. het voedingsaanbod, de rol van pedagogisch medewerker, en de richtlijnen t.a.v. bereiding, bewaren en hygiëne. Bekijk ons volledige Voedingsbeleid.

Contact Babino Peuteropvang Westzaan

Address :

Torenstraat 5, 1551 BK Westzaan, Netherlands

Postal code : 1551
Website : https://babino.nl/
Categories :
City : Westzaan

Torenstraat 5, 1551 BK Westzaan, Netherlands

Write some of your reviews for the company Babino Peuteropvang Westzaan

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *