Bandenservice 't Sint Vitusholt - Sint Vitusholt 175-A

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Bandenservice 't Sint Vitusholt

Address :

Sint Vitusholt 175-A, 9674 AK Winschoten, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9788
Postal code : 9674
Categories :
City : Winschoten

Sint Vitusholt 175-A, 9674 AK Winschoten, Netherlands
S
Sietze Boiten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Tibi Pislaru on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

F
Fokko Dijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede service en betaalbaar
Good service and affordable
s
simon breider on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nette handelaren met kennis van zaken. Betrouwbaar
Neat traders with knowledge. Reliable
j
johan klein on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

goed uitleg ..leuke voorraad ..en oogt goed als bedrijf
good explanation .. nice stock .. and looks good as a company
K
Klaas Geert de Vries on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede service en banden voor redelijke prijs!
Good service and tires for a reasonable price!
E
E. Staring on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service, niet duur, vriendelijk personeel. Mijn vaste adres voor de tweejaarlijkse bandenwissel.
Top service, not expensive, friendly staff. My regular address for the biennial tire change.
E
Eddy van Eerden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kom hier al jaren, altijd goed advies en banden altijd keurig gebalanceerd onder de auto. Nooit een trillend stuur of andere problemen gehad. Eerlijke eigenaar met het hart op de goede plaats.
I've been coming here for years, always good advice and tires always nicely balanced under the car. Never had a vibrating steering wheel or other problems. Honest owner with his heart in the right place.

Write some of your reviews for the company Bandenservice 't Sint Vitusholt

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *