Banketbakkerij C.M. Schmidt - Driehuizerkerkweg 46

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Banketbakkerij C.M. Schmidt

Address :

Driehuizerkerkweg 46, 1985 EM Driehuis, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 1985
Website : http://www.schmidtbanketbakkerij.nl/
Categories :
City : Driehuis

Driehuizerkerkweg 46, 1985 EM Driehuis, Netherlands
T
Timo Grimminck on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

BIEM! lekkere koffie en goed gebak ik heb er zelfs een keer een taart bestelt en ik heb hem in george zijn gezicht gesmackt nee maar effe serieus het is een hele goede bakkerij
BIEM! nice coffee and good cake I even once ordered a cake and I smacked it in George's face no but seriously smoothing it is a very good bakery
P
Pieter B. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed brood en banket. Saucijzenbroodjes zijn heerlijk!
Good bread and pastries. Sausage rolls are delicious!
m
malu on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een pakje speculaas van €5,45 gekocht door een oud vrouwtje van 87 .. er zat een dikke haar in het deeg/speculaas koekje... ik ben er mee teruggegaan en ze erkende de 'haar'.En ze zou t doorgeven....?een goede bakker zou op zn minst een nieuw pakje geven...
A package of gingerbread of € 5.45 bought by an old lady of 87 .. there was a thick hair in the dough / gingerbread cookie ... I went back with it and she acknowledged the 'hair'. And she would pass it on. ...? a good baker would at least give a new package ...
B
Britt Nielen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Alles wat je hier koopt is lekker. Halen hier altijd brood, zowel een heel brood als kleintjes. Gebak en koeken, heel erg lekker allemaal! Echt een aanrader
Everything you buy here is delicious. Always get bread here, both whole loaves and small ones. Cakes and cookies, all very tasty! Really recommended
J
Jonny Riksman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het is een schot in de Roos om bij deze bakker een lekker gebakje te kopen. Heerlijk. Ik moest net als bij de ijsboer in de rij netjes op 1,5 meter wachten op mijn beurt. Echt een herhaling waardig. Echt goed en niet duur. Je kunt er ook op het terras een kop koffie met gebak ter plaatse genieten.
It is a hit to buy a delicious pastry at this bakery. Delicious. I had to wait in line at 1,5 meters for my turn, just like at the ice cream parlour. Really worthy of a repeat. Really good and not expensive. You can also enjoy a cup of coffee with cake on the terrace on site.
I
Ivan Sydorenko on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Thanks! Everything is very tasty
L
Lena Marie Hahn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nice place to grab some lunch. Very friendly staff speaks good English.
L
Leen Verzendaal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Place near the train station "Driehuis". Functions as my waiting room sometimes. Great cookies, cake, bread etc. Coffee is good but could be better.

Write some of your reviews for the company Banketbakkerij C.M. Schmidt

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *