BCL Gielen B.V. - Industriestraat 29

4.2/5 β˜… based on 8 reviews

Contact BCL Gielen B.V.

Address :

Industriestraat 29, 6433 JW Hoensbroek, Netherlands

Phone : πŸ“ž +79
Postal code : 6433
Website : http://www.bclgielenbv.nl/
Categories :
City : Hoensbroek

Industriestraat 29, 6433 JW Hoensbroek, Netherlands
R
Robby Huizinga on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Thijs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Komen afspraken niet na!
Do not keep appointments!
E
Edwin Volke on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een vriendelijke eigenaar
A friendly owner
F
Fakhri Panakhov on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben erg ontevreden over het geleverde resultaat. De werknemers zijn op een amateuristische wijze te werk gegaan. Ze hebben als opdracht gekregen de douche te repareren. Echter, zijn de kraan en de drain scheef geplaatst. Daarnaast, is het onmogelijk om te douchen omdat het water niet wegloopt. Het werk is dus onnauwkeurig en onprofessioneel.
I am very dissatisfied with the delivered result. The employees proceeded in an amateurish way. They were ordered to repair the shower. However, the faucet and drain are placed at an angle. In addition, it is impossible to shower because the water does not drain. So the work is inaccurate and unprofessional.
i
iris bohle on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik moet eerlijk zeggen, dat ze super werk hebben geleverd. Ze waren ook altijd netjes op tijd. Ook de communicatie tijdens het hele proces, van de eerste afspraak t/m de laatste was echt super. Wij zijn ontzettend blij met het afgeleverde werk. Jongens jullie zijn stuk voor stuk toppertjes. Dank jullie wel.
I must honestly say that they have done a great job. They were always right on time. The communication during the entire process, from the first appointment to the last, was really great. We are very happy with the work delivered. Guys you are all toppers. Thank you.
B
Belinda Janssen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede werkmensen, komen hun afspraken na. Denken goed mee.
Good work people keep their agreements. Think well.
S
Sofrane Bosma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

BCL is vanuit de verzekeraar ingeschakeld om een lekkage van een afvoerleiding achter het toilet op de badkamer te herstellen. Ik ben heel erg te spreken over de communicatie, wijze van plannen, de snelheid waarmee de opdracht is opgepakt en het eindresultaat. Ik kan BCL aan iedereen aanbevelen!!
BCL has been called in by the insurer to repair a leak in a drain pipe behind the toilet in the bathroom. I am very pleased with the communication, method of planning, the speed with which the assignment was handled and the end result. I can recommend BCL to everyone !!
M
Marvin Eerkes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed bedrijf in het verleden vaker mee samen gewerkt. Hopelijk dat dit in toekomst ook zo zal zijn!
Good company worked together more often in the past. Hopefully this will be the case in the future!

Write some of your reviews for the company BCL Gielen B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *