BCM Zorg en Dienstverlening - Wiekedreef 2

5/5 based on 3 reviews

BCM Ouderenzorg - Bcmouderenzorg.nl

Ouderen verdienen een fijne en veilige woonomgeving. Dát bieden wij ze bij BCM op onze locaties Maarsheerd in Stadskanaal en Beukenhof in Musselkanaal.

About BCM Zorg en Dienstverlening

Vanwege de kwetsbaarheid van onze bewoners verzoeken wij u om ten alle tijde de basismaatregelen in acht te nemen. Bij binnenkomst desinfecteer uw handen en houd afstand tot de ander. Heeft u coronagerelateerde klachten, blijf dan thuis.

Wij vertrouwen op uw medewerking!

Contact BCM Zorg en Dienstverlening

Address :

Wiekedreef 2, 9501 EA Stadskanaal, Netherlands

Phone : 📞 +9988
Postal code : 9501
Website : http://www.woonzorgbcm.nl/
Categories :
City : Stadskanaal

Wiekedreef 2, 9501 EA Stadskanaal, Netherlands
J
Jan Smallegange on Google

H
Hendra Moed-Potze on Google

Mijn dochter heeft hier een fantastische stage gehad
My daughter had a fantastic internship here
C
Chyntia Sijp on Google

Een verzorgingshuis waar de bewoner op 1 staat. Nette binnenkomst, vriendelijk personeel
A care home where the resident is number 1. Neat entry, friendly staff

Write some of your reviews for the company BCM Zorg en Dienstverlening

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *