Bianca Verhoef Fotografie - Smaragddreef 8

4.8/5 β˜… based on 5 reviews

Contact Bianca Verhoef Fotografie

Address :

Smaragddreef 8, 7828 BD Emmen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 7828
Website : http://www.biancaverhoef.nl/
Categories :
City : Emmen

Smaragddreef 8, 7828 BD Emmen, Netherlands
E
Edwin Huisman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Joost Bosman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Emma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit is mijn tante
This is my aunt
B
Bas Nibbelke on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijk om mee te werken
Great to work with
A
Anneloes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hebben heel leuk contact gehad met Bianca en zij heeft schitterende foto's gemaakt toen wij een afscheidsborrel hadden bij eetcafe Groothuis in Emmen. Je hebt helemaal niet door dat ze er is en hierdoor krijg je heel ontspannen en mooie foto's vinden wij. Daarnaast hebben wij gewoon prettig contact met haar gehad en wij zouden haar dus zeker aanbevelen en zelf weer inschakelen bij een volgende gelegenheid!
We had a very nice contact with Bianca and she took beautiful photos when we had a farewell drink at the Groothuis cafΓ© in Emmen. You do not realize that she is there and because of this you get very relaxed and beautiful photos, we think. In addition, we just had pleasant contact with her and we would certainly recommend her and engage her again at the next opportunity!

Write some of your reviews for the company Bianca Verhoef Fotografie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *