Big Bazar - Sint Jobplein 26

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Big Bazar

Address :

Sint Jobplein 26, 6004 JZ Weert, Netherlands

Phone : 📞 +8897
Postal code : 6004
Website : http://www.bigbazar.nl/
Categories :
City : Weert

Sint Jobplein 26, 6004 JZ Weert, Netherlands
P
Petra Keulen on Google

J
Jeffrey Saes on Google

I
Ilse Op 't Root on Google

Goede prijzen
Good prices
M
Martijn Caris on Google

Fijne winkel met leuke koopjes.
Nice shop with great bargains.
G
Ginger “Ginger” Gemini on Google

Leuke ruim opgezette winkel met voor ieder wat wils.
Nice spacious store with something for everyone.
S
Serina Jorissen on Google

Vriendelijke mensen goede service!!
Friendly people good service!!
A
Abbod Assen on Google

new location big space inside. free parking . somes price lower than market , some price in the average. nieuwe locatie grote ruimte binnen. gratis parkeren . een prijs lager dan de markt, een prijs in het gemiddelde. موقع جديد مساحة كبيرة بالداخل. موقف سيارات مجاني . بعض الأسعار أقل من السوق ، وبعض الأسعار في المتوسط. neuer Standort großer Raum im Inneren. gratis Parkplätze . Einige Preise niedriger als der Markt, einige Preise im Durchschnitt.
new location big space inside. free parking. some price lower than market, some price in the average. nieuwe locatie grote ruimte inside. park for free. een prijs lager dan de markt, een prijs in het gemiddelde. موقع جديد مساحة كبيرة بالداخل. موقف سيارات مجاني. بعض الأسعار أقل من السوق ، وبعض الأسعار في المتوسط. new location large space inside. free parking. Some prices lower than the market, some prices on average.
I
Ildikó Székely on Google

Very good

Write some of your reviews for the company Big Bazar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *