Bij Robert optiek - Rotterdamseweg 22

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Bij Robert optiek

Address :

Rotterdamseweg 22, 3332 AJ Zwijndrecht, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 3332
Website : http://www.bijrobertoptiek.nl/
Categories :
City : Zwijndrecht

Rotterdamseweg 22, 3332 AJ Zwijndrecht, Netherlands
N
Nikki Loermans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Echt super mooie monturen en je word goed geholpen!
Really beautiful frames and you will be helped well!
M
Marijke Strootman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie zaak, geweldige opticien en de uitstekende service die je daarbij verwacht!
Beautiful case, great optician and the excellent service you expect!
a
angelique on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede en vriendelijke service. Genoeg keuze uit mooie en leuke monturen. Blij met mijn keuze. Voldoende parkeermogelijkheid.
Good and friendly service. Enough choice of beautiful and fun frames. Happy with my choice. Sufficient parking space.
G
Gerda Kuijpers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Er wordt goed naar je geluisterd , goede professionele aandacht De nieuwste snufjes om de juiste voor de juiste glazen Mooie keuze van monturen Deze opticien is een echte aanrader !
You will be well listened to, good professional attention The latest gadgets for the right for the right glasses Nice choice of frames This optician is highly recommended!
m
michele tozzi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ronduit slecht, van alles beloven,en hij heeft altijd gelijk!!
Downright bad, promise everything, and he is always right!!
K
Klaas Schepers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een mooie Adidas sportbril gekocht bij Robert, ben zeer tevreden over het assortiment en het relaxte advies. Gewoon een topzaak in de regio.
A nice Adidas sports glasses bought from Robert, I am very satisfied with the range and the relaxed advice. Simply a top business in the region.
N
Nathalie Bosman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Topzaak, zeer kundig en vriendelijk mensen die hier werken. Was naar iets specifieks op zoek en ik ben niet teleurgesteld, ook de prijs kwaliteit verhouding stond ik erg van te kijken in positieve zin! Hier heb je het gevoel geen nummertje te zijn maar wordt je met passie en zorgzaamheid geholpen!
Top business, very knowledgeable and friendly people who work here. Was looking for something specific and I am not disappointed, I was also very pleased with the price quality ratio! Here you have the feeling that you are not a number, but you are served with passion and care!
W
Wilbert Boogaart Visspecialiteiten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

3 dingen: - top service (zelfs een laadpaal!) - zeer goede kwaliteit - perfect aanbod
3 things: - top service (even a charging station!) - very good quality - perfect offer

Write some of your reviews for the company Bij Robert optiek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *