Boekbinderij Abbringh Bv - Smirnoffstraat 10

4.1/5 β˜… based on 7 reviews

Home | Boekbinderij Abbringh - Abbringh.com

Boekbinderij Abbringh is een 100 % gespecialiseerde uitgaafbinderij. Met 40 gemotiveerde medewerkers verzorgen wij voor drukkerijen en uitgeverijen de ...

About Boekbinderij Abbringh Bv

Onze ervaren rekenmeesters Ebo Blokzijl en Arjan Fokkens zijn al vele jaren door de wol geverfd. Ebo en Arjan verzorgen voor Γ¨lke aanvraag een maatwerk-offerte. Zo zijn onze klanten altijd verzekerd van een marktconforme aanbieding. Niet zelden leidt het sleutelen aan de correcte offerte er toe , dat Ebo of Arjan gevraagd dan wel ongevraagd advies geven over bij voorbeeld materiaalkeuze of over technische haalbaarheden dan wel onhaalbaarheden.

Ook dΓ t past naadloos bij onze bedrijfsfilosofie en – cultuur om alles op alles te zetten voor een optimale productie-kwaliteit.

Ebo Blokzijl: direct 050 575 2881 - [email protected] | Arjan Fokkens: direct 050 575 2882 - [email protected]

Contact Boekbinderij Abbringh Bv

Address :

De Hoogte, Smirnoffstraat 10, 9716 JS Groningen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 9716
Website : http://abbringh.com/
Categories :
City : Groningen

De Hoogte, Smirnoffstraat 10, 9716 JS Groningen, Netherlands
H
Hans Gnodde on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
S Dijkstra on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Martijn Martijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Roelof Jut on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
JRL Koerier on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Renso Blaauw on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Peter Cox on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Boekbinderij Abbringh Bv

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *