Boers Engineering - Schaapjeszijde 1C

5/5 β˜… based on 1 reviews

Boers Metaalbewerking - Boers-engineering.nl

Engineering

Boers Metaalbewerking beschikt over een eigen engineering. Voor uitwerking van uw ideeen of compleet ontwerp van uw machines kunt u bij ons terecht.

Contact Boers Engineering

Address :

Schaapjeszijde 1C, 2935 CK Ouderkerk aan den IJssel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +97
Postal code : 2935
Website : http://www.boers-engineering.nl/
Categories :

Schaapjeszijde 1C, 2935 CK Ouderkerk aan den IJssel, Netherlands

Write some of your reviews for the company Boers Engineering

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *