Boksman Bouwbedrijf B.V. - Grote Woerdlaan 28 B

3.9/5 β˜… based on 8 reviews

About Boksman Bouwbedrijf B.V.

Boksman kan als hoofdaannemer en als onderaannemer voor alle bouwkundige werkzaamheden aan de slag. Als hoofdaannemer nemen we de gehele coördinatie op ons. We maken gebruik van vaste samenwerkingspartners of de specialisten van uw voorkeur voor onder meer de fundering en de installaties. In de rol van onderaannemer ligt de focus meestal op het interieur. Die interieurs maken we compleet op maat, grotendeels in de eigen werkplaats met alle faciliteiten voor vakwerk, inclusief 3D-projectie. Eigen vaklieden vertalen de tekeningen van binnenhuisarchitecten in een perfect eindresultaat. Met eigen mensen voeren we het project vervolgens ter plekke uit. Ook de werkvoorbereiding en de bouwbegeleiding nemen we voor onze rekening.

In de uitvoering combineren we oog voor detail met flexibiliteit. Werkzaamheden en werktijden passen we graag aan uw bedrijfsproces aan. Bijvoorbeeld als werken in het weekend u beter uitkomt, want de Westlandse mentaliteit is ons niet vreemd. We houden rekening met de omgeving, vooral bij binnenstedelijke projecten. Met één vast aanspreekpunt op kantoor gaat er geen tijd verloren aan de coördinatie. En creatief als onze specialisten zijn, is er ook altijd een oplossing voorhanden bij problemen die zich onverwacht voordoen.

Contact Boksman Bouwbedrijf B.V.

Address :

Grote Woerdlaan 28 B, 2671 CL Naaldwijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 2671
Website : https://www.boksmanbv.nl/
Categories :
City : Naaldwijk

Grote Woerdlaan 28 B, 2671 CL Naaldwijk, Netherlands
G
Gerda Bruin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Johan D. Cinjee on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Tomas Chudy on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Danny Kouwenhoven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wereld zaak! Die maken de mooiste interieurs van Westland en omgeving.
World business! They make the most beautiful interiors of Westland and surroundings.
H
Henk De Bruin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed bouwbedrijf interieur prima.
Good construction company interior fine.
s
success.drives on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze medewerkers zijn ongekend, ze rijden alsof ze de enige zijn. Ik fietste rustig naar school terwijl ik bijna werd aangereden. Het kenteken luid: VL-752-S. Ik voel me niet meer goed bij dit bedrijf bah
These employees are unprecedented, they drive as if they are the only ones. I cycled quietly to school while almost crashed into me. The license plate is loud: VL-752-S. I don't feel good at this company anymore
b
bor dub on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

zojuist rijd een bus van boksman met 50 km per uur over parc de heeren van sgravensande over hoge hobbels waar maximaal 20 is toegestaan. schoften zijn het.
just now a bus of boxer driving at 50 km per hour over parc de heeren van sgravensande over high bumps where a maximum of 20 is allowed. They are bastards.
B
Bouwe Elzinga on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik wil u als nieuwe klant attenderen op het gedrag van hun medewerkers op de openbare weg. U kent ze wel die bussen die achter je hangen op 1 meter afstand omdat ze denken dat ze de enige zijn in de wereld en dat jou veiligheid er niet toe doet. De medewerkers van Boksman brengen dit ook ten uitvoere, deze snijden je letterlijk van de weg af net of je leven er helemaal niet toe doet, zijn kenteken is VL-752-S. Echt slim zijn ze ook niet, met koeienletters staat hun naam op de bus, net of mensen niet kunnen lezen of zo. Enfin ik zou zo'n bruut niet inhuren, jij wel? Met vriendelijke groet, Bouwe Elzinga
As a new customer, I would like to draw your attention to the behavior of their employees on public roads. You know them those buses that hang behind you at a distance of 1 meter because they think they are the only ones in the world and that your safety does not matter. The Boksman employees also implement this, they literally cut you off the road as if your life does not matter at all, his registration number is VL-752-S. They are not really smart either, with cow letters their names are on the bus, as if people cannot read or something. Anyway I wouldn't hire such a brute, would you? Kind regards, Bouwe Elzinga

Write some of your reviews for the company Boksman Bouwbedrijf B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *