Bouwbedrijf Bakker Capelle AD IJssel - Mient 20

2.6/5 β˜… based on 8 reviews

Bouwbedrijf Bakker Arkel is als familiebedrijf al meer dan 70 jaar (1947 opgericht) actief op het gebied van (ver)nieuwbouw, renovatie en onderhoud vooral in West-Nederland. De (circa 80) medewerkers zijn werkzaam vanuit de 3 vestigingen Arkel, Bergambacht en Capelle aan den IJssel met een depot in Rotterdam West. Zowel wat betreft nieuwbouw en verbouw als renovatie en planmatig onderhoud beschikken we over actuele referenties in de gezondheidszorg, onderwijs, winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen en woningbouw.

Specialisaties:

Ons bedrijf heeft de afdeling niet planmatig onderhoud (NPO) de laatste jaren sterk geprofessionaliseerd. Wij zijn dan ook trots dat we met een aantal (toonaangevende) corporaties meerjarencontracten hebben kunnen afsluiten.

Bakker Arkel is al meer dan 15 jaar actief in de zwambestrijding. het onderkennen, bestrijden en op een juiste wijze renoveren van aangetaste panden, zodat zwam in de toekomst niet terug kan komen, heeft zich ontwikkeld tot een specialisme. We hebben reeds ca. 1500 woningen onderhanden gehad.

Ons bedrijf staat voor innovatief, oplossings- en resultaatgericht werken en een snelle, doeltreffende wijze van handelen in het belang van de klant.

Contact Bouwbedrijf Bakker Capelle AD IJssel

Address :

Mient 20, 2903 LC Capelle aan den IJssel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 2903
Website : http://www.bakkerarkel.nl/
Categories :

Mient 20, 2903 LC Capelle aan den IJssel, Netherlands
P
PZ vastgoedzorg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

g
g.c. willemse-hevel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

a
arjan berg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wel goed
Good
S
Soumaya on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit bedrijf is verschrikkelijk en gaan onprofessioneel te werk. De wensen van de bewoners worden niet in acht genomen.
This company is terrible and work unprofessionally. The wishes of the residents are not taken into account.
R
Ruud on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Snelle service denkt mee met bellen. Snelle afspraak prima geregeld bij B&vA....
Fast service thinks along with calling. Quick appointment well arranged at B&vA.
D
Daniela Bernardi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas zijn wij als bewoners van een pand van Woonstad aan dit bedrijf veroordeeld. Nog nooit zulke slechte ervaringen met 1 bedrijf gehad. Zeer onprofessioneel, niet kundig en onbeschoft personeel.
Unfortunately, as residents of a Woonstad building, we have been sentenced to this company. Never had such bad experiences with 1 company. Very unprofessional, unskilled and rude staff.
e
ed degroot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

zeer slecht bedrijf als je een loodgieter bestel sturen ze een sloten maker of een timmerman helaas ben ik als huurder van woonstad rotterdam gekoppeld aan bakker arkel
very bad company if you order a plumber they will send a locksmith or a carpenter unfortunately as a tenant of residential city rotterdam I am linked to baker arkel
S
Susan Humphreys on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas zeer slechte ervaringen met dit bedrijf mee gemaakt. Zijn stelletje prutsers die hun eigen werk zelf opnieuw moeten β€œrepareren”. Als huurder van woonstad ben ik tot heb β€œ veroordeeld” Naast onprofessionaliteit zijn ze ook heel klantonvriendelijk en asociaal. Zo gaan de werklui rustig naast de wc pot plassen en ze laten remsporen na in de wc. Echt smerig!! Ook gebruiken ze eigendom van bewoners als werkplank waardoor dit kapot ging. Daarnaast nemen de medewerkers van dit bedrijf de coronamaatregelen niet in acht. Woonstad hoort niet met zulke prutsers in zee te gaan
Unfortunately very bad experiences with this company. Are a bunch of bunglers who have to "repair" their own work again. As a tenant of a residential city I have been β€œsentenced”. Besides being unprofessional, they are also very customer-unfriendly and antisocial. For example, the workers go to pee quietly next to the toilet bowl and they leave brake marks in the toilet. Really nasty !! They also use property of residents as a work shelf, causing it to break. In addition, the employees of this company do not observe the corona measures. Residential city should not work with such tinkers

Write some of your reviews for the company Bouwbedrijf Bakker Capelle AD IJssel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *