Bovenkerkerpolder - Ringdijk BP 21

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Bovenkerkerpolder

Address :

Ringdijk BP 21, 1188 WC Amstelveen, Netherlands

Postal code : 1188
Categories :
City : Amstelveen

Ringdijk BP 21, 1188 WC Amstelveen, Netherlands
G
Gerrit Posthuma on Google

Mooi landelijk gebied.
Beautiful rural area.
l
linda van der Laan on Google

Heerlijk rust en stilte
Wonderful peace and quiet
R
Ruud van der Molen on Google

Mooi zonnig paasweer en de koeien waren voor het eerst weer buiten.
Beautiful sunny Easter weather and the cows were outside for the first time.
A
Adnil on Google

Gebied waar veel weidevogels broeden. Prima wandel / fiets gebied.
Area where many meadow birds breed. Great walking / cycling area.
R
Rob Bakker on Google

Je z iet op de lange weg naar uithoorn veel vogels
You see a lot of birds on the long road to Uithoorn
R
Ruud Blok on Google

Een heerlijk stukje polder tussen Amstelveen en Uithoorn. Met zicht op Nes aan de Amstel. Prima voor een wandeling of fietstocht
A lovely piece of polder between Amstelveen and Uithoorn. With a view of Nes aan de Amstel. Great for a walk or bike ride
P
Pieter on Google

Weidsheid en schoonheid van deze beschermde polder is geweldig. Zomers veel vogels, bloemen, planten en mega rust. Je kan daar zeer goed wandelen en fietsen. Auto's zijn niet toegestaan!! Wil je onthaasten, fiets of wandel in deze prachtige polder. Parkeren in naast gelegen woonwijk.
The vastness and beauty of this protected polder is amazing. In summer many birds, flowers, plants and mega tranquility. You can very well walk and cycle there. Cars are not allowed!! Do you want to relax, cycle or walk in this beautiful polder. Parking in adjacent residential area.
P
Pankaj Shinde on Google

Quite... Peaceful.

Write some of your reviews for the company Bovenkerkerpolder

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *