bp - Balkenweg 2

4.2/5 based on 8 reviews

Contact bp

Address :

Balkenweg 2, 9405 CC Assen, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 9405
Website : https://map.bp.com/nl-NL/NL/tankstation/assen/bp-balken-kok/576544857
Categories :
City : Assen

Balkenweg 2, 9405 CC Assen, Netherlands
J
J. Nanninga on Google

Geen lange wachtrij en een altijd vriendelijke medewerkster. Met de komst van E10 is BP Ultimate voor mij perfect. Ik heb mijn pomp gevonden in Assen.
No long queue and an always friendly employee. With the arrival of E10, BP Ultimate is perfect for me. I found my pump in Assen.
W
What Now on Google

Mijn auto vindt de benzine bij deze BP lekker
My car likes the petrol with this BP
B
Bob V on Google

Mooi en ruime tankopstelling. Aardig personeel en alles vlot afgehandeld.
Nice and spacious tank arrangement. Nice staff and everything went smoothly.
P
Patty de Boevere on Google

Een gezellige binnenkomst word netjes gegroet zoals het hoort. Vriendelijke mensen die je aardig helpen.Kom daar graag tanken.
A cozy entry is greeted neatly as it should be. Friendly people who help you nicely. Please come and refuel there.
A
A koekoek on Google

Heroïnegebruik is ook hier goedkoper als autorijden. Maar als je toch geld aan een auto wil spenderen, zodat die je naar je werk kan rijden, zodat je geld kan verdienen om weer met die auto naar je werk te rijden..., dan kan je dat prima hier doen. Aardige lui, prima service.
Heroin use is also cheaper here than driving a car. But if you still want to spend money on a car, so that it can drive you to work, so that you can earn money to drive that car to work again..., then you can do it here. Nice people, great service.
h
henkjan loeröp on Google

prima pomp
J
John van der Laan on Google

Used the Car Wash. Great service and a clean car
j
julian Weijers on Google

Always friendly service.

Write some of your reviews for the company bp

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *