BrainWash Naaldwijk - Herenstraat 45A

4.2/5 β˜… based on 8 reviews

Contact BrainWash Naaldwijk

Address :

Herenstraat 45A, 2671 HZ Naaldwijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +788
Postal code : 2671
Website : https://www.brainwash-kappers.nl/salons/naaldwijk/
Categories :
City : Naaldwijk

Herenstraat 45A, 2671 HZ Naaldwijk, Netherlands
c
camiel jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Eerst kom ik er s Avonds een half uur voor sluitingstijd, kan ik niet geknipt worden omdat mevrouw zit te eten. De volgende ochtend kom ik terug: ik mag plaatsnemen om te wachten op de mevrouw voor mij die al in behandeling is. De andere dame loopt rond om shampoos aan te vullen (of zoiets). Haast is er niet echt bij. Na een half uur vraag ik of ik ook bijna geknipt kan worden. Alleen de kapster is nog niet klaar en de andere dame knipt blijkbaar alleen lang haar. Al met al te woord gestaan door twee norse gezichten die er niet rouwig om leken te zijn toen ik vertrok.
First I get there half an hour before closing time in the evening, I can't get a haircut because the lady is eating. The next morning I come back: I can sit down to wait for the lady in front of me who is already receiving treatment. The other lady is walking around replenishing shampoos (or something). There is no real rush. After half an hour I ask if I can almost get a haircut. Only the hairdresser is not ready yet and apparently the other lady only cuts long hair. All in all, met by two grumpy faces who didn't seem to be sorry when I left.
N
Nanda Vellekoop on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jammer dat je geen 0 sterren kunt geven, als je een review wilt geven. Afgelopen dinsdag is mijn dochter van 15 bij jullie langs geweest om puntjes te laten knippen en ietwat aan laagjes, maar 5/6 cm eraf knippen, noem ik geen puntjes. Mijn dochter heeft duidelijk gezegd dat ze nog een staart in haar haar moet kunnen ivm haar werk, maar er is nu zoveel afgeknipt dat ze alleen nog een hele hoge staart in kan alsof ze 10 jaar oud is. Pffffff, huilende tiener in huis, djw brainwash, wij komen nooit meer!!!!!!!!!!
Too bad you can not give 0 stars if you want to give a review. Last Tuesday my daughter of 15 was along with you to make dots and cut slightly on layers, but 5/6 cm cut off, I call no dots. My daughter made it clear that they must be related to her work, but there is now much cut that it is only a very high tail is like they are 10 years old have a tail in her hair. Pffffff crying teenager at home, DJW brainwashing, we never come !!!!!!!!!!
J
Janine Bos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima kapsalon, waar je zonder afspraak terecht kunt. Of je bent direct aan de beurt of je moet wachten. Wordt een indicatie van de wachttijd gegeven, waardoor je kunt kiezen om later terug te komen. Maar dat kan betekenen dat je beurt voorbij is. En ook weer niet onbelangrijk. Knippen/wassen kost maar € 18,50.
Great hair salon, where you can go without an appointment. Either it is your turn or you have to wait. An indication of the waiting time is given, so you can choose to come back later. But that could mean your turn is over. And also not unimportant. Cutting / washing costs only € 18.50.
E
Eric Stork on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Keurig geholpen door een jonge jongen. Net 3 weken in dienst. Neem de tijd en heeft oog voor detail. Hoop dat hij het vertrouwen krijgt van de bedrijfleidster die er, zoals het op mij overkomt, als een havik bovenop zit.
Nicely helped by a young boy. Just 3 weeks of service. Take your time and have an eye for detail. Hope he gains the confidence of the manager who, as it seems to me, is like a hawk on top.
A
Agata Bajdak on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jestem bardzo zadowolona z usΕ‚ug w waszym salonie.MΕ‚ody chΕ‚opiec Mahomet bardzo dokΕ‚adnie farbowaΕ‚ moje wΕ‚osy zadbaΕ‚ o delikatne mycie.ByΕ‚am zachwycona i nie miaΕ‚am w uszach wody.Atmosfera i czas byΕ‚ wyjΔ…tkowy❀️mΓ³j ulubiony salon w Naaldwijk
I am very pleased with the services in your salon. The young boy Muhammad dyed my hair very thoroughly, took care of gentle washing. I was delighted and I had no water in my ears. The atmosphere and time was special my favorite salon in Naaldwijk
L
Leo v.Dam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een fijne winkel met goed personeel.
A nice shop with good staff.
M
Marleen Vd Berg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed, zeer tevreden en fijne prijzen.
Good, very satisfied and good prices.
I
Irene Van Dam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik woon er met plezier en je wordt bij deze kapper erg vriendelijk en geknipt geholpen.
I enjoy living there and this hairdresser helps you very friendly and cut.

Write some of your reviews for the company BrainWash Naaldwijk

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *