Brak & Eijlers - Hoge Gouwe 77

5/5 β˜… based on 4 reviews

Home - Brak & Eijlers B.V. - Brakeijlers.nl

Een fraai architectonisch ontwerp voorzien van een inventieve constructie is een uitdaging die wij steeds weer met plezier aangaan. Als zelfstandig adviesbureau hebben wij reeds talloze gebouwen geconstrueerd. De uitgevoerde opdrachten variëren in zowel constructiewijze als projectgrootte.

Wij kunnen de opdrachtgever op diverse manieren terzijde staan. Als adviseur, ontwerper, tekenaar of controleur. Onze opdrachtgevers vinden in ons een deskundige partner die zorgt voor het ontwerp van de constructie van gebouwen. Kortom, ons bureau is allround op het gebied van constructies.

Contact Brak & Eijlers

Address :

Hoge Gouwe 77, 2801 LC Gouda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 2801
Website : http://brakeijlers.nl/
Categories :
City : Gouda

Hoge Gouwe 77, 2801 LC Gouda, Netherlands
Π“
Π“Π°Π±Ρ€ΠΈΠ΅Π» НанСв on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
RM Eijlers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

h
hans de jong on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

G
Gerrit vd Blij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Brak & Eijlers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *