Brechtje Roos - De Genestetlaan 172

5/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Brechtje Roos

Address :

De Genestetlaan 172, 2522 LS Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +999
Postal code : 2522
Website : http://studiohoor.nl/
Categories :
City : Den Haag

De Genestetlaan 172, 2522 LS Den Haag, Netherlands
D
Dries Dokter on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Reinder van der Put on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Professioneel, gastvrij en betaalbaar
Professional, hospitable and affordable
S
Sietske van Dalen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat was het luisteren naar allerlei nuances van muziek prachtig, ontroerend en waardevol. Brechtje is een fantastische enthousiaste vrouw die mij in diepere lagen geraakt heeft. Heel veel dank voor dit mooie kado Brechtje. Sietske Hattem
Listening to all kinds of nuances of music was wonderful, moving and valuable. Brechtje is a fantastic enthusiastic woman who touched me in deeper layers. Thank you very much for this beautiful gift Brechtje. Sietske Hattem

Write some of your reviews for the company Brechtje Roos

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *