Budo Academy Kiai - Van Limburg Stirumlaan 5

5/5 β˜… based on 6 reviews

About Budo Academy Kiai

In deze tijd is er veel belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Jiu Jitsu de kunst van de zelfverdediging leert je om goed naar jezelf te kijken. Het richt zich op de ontwikkeling van het karakter en op de mentale ontwikkeling. Daarbij is er voortdurend aandacht voor de harmonie tussen het mentale en het fysieke. De ideeën en principes van het Jiu Jitsu zijn zeer effectief om als persoon op school of in je werk en in het dagelijks leven beter in je vel te zitten. Dat kan echter alleen als, behalve de fysieke vorming en ontwikkeling, ook de mentale weerbaarheid wordt ontwikkeld. Het spoort je aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen en orde op zaken te stellen.

Tijdens de Jiu Jitsu trainingen bij Budo Academy Kiai wordt je wilskracht, durf, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, zelfdiscipline en mentale kunde ontwikkeld. De trainingen worden methodisch opgebouwd en de uitdaging zit in de didactiek en die zijn krachtig. Tijdens de trainingen gaan we respectvol met elkaar om, er is structuur en de dynamiek van de groep wordt dusdanig gestuurd dat er sfeer is en een veilig klimaat om te trainen en van elkaar te leren!

Contact Budo Academy Kiai

Address :

Van Limburg Stirumlaan 5, 7003 BG Doetinchem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 7003
Website : http://www.kiai-doetinchem.nl/
Categories :
City : Doetinchem

Van Limburg Stirumlaan 5, 7003 BG Doetinchem, Netherlands
R
Rana Wildenbeest on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Robert Leeuwestein on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
The gaming NLD on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jamie Akker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hoog aangeschreven jiu jitsu school onder leiding van Rob Boonman.
Highly regarded jiu jitsu school led by Rob Boonman.
P
Patrick Schneider on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk gezelschap in de jiu jitsu Academy onder begeleiding van Rob boonman en Rolf Arnts
Nice company in the jiu jitsu Academy under the supervision of Rob Boonman and Rolf Arnts
T
Thomas Cech on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top!!!

Write some of your reviews for the company Budo Academy Kiai

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *