Bureau Breinfijn - Brieltjenspolder 28

4.5/5 based on 8 reviews

Home - Bureau Breinfijn - Breinfijn.nl

Psycholoog gespecialiseerd in angsten en paniekaanvallen. Hoe stopt piekeren. Zet geen korte termijn trucs in en leer hoe verstand en gevoel samen gaat.

About Bureau Breinfijn

Wanneer je last hebt van paniekaanvallen, kan het voelen alsof je de enige bent in je omgeving. Het probleem komt echter een stuk vaker voor dan je misschien denkt. Wanneer je het aan mensen vraagt, is de kans groot dat meer mensen in je directe omgeving last hebben van een paniekerig gevoel. 

Mensen hebben bijvoorbeeld last van een paniekgevoel wanneer ze iets engs moeten doen, het gevoel hebben dat ze kunnen falen of zich in een drukke omgeving bevinden. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen van momenten waarop je een paniekaanval kunt krijgen. Het is zelfs mogelijk een paniekaanval te krijgen terwijl je thuis op de bank zit. Je kunt paniek namelijk ook opwekken met je eigen gedachtes. 

Wat is het hebben van een paniekaanval?

In de DSM-V (de bijbel van de psychiaters en psychologen waarin alle stoornissen vermeld staan) een paniekaanval omschreven als een plotselinge toename van hevige angst of intens ongemak dat gedurende een aantal minuten een piek bereikt. 

Een paniekaanval wordt gekenmerkt door minimaal vier van de volgende symptomen:

 • Hartkloppingen, bonzend hart of versnelde hartslag
 • Zweten
 • Trillen of schudden
 • Sensaties van kortademigheid of verstikking
 • Gevoel hebben dat je stikt
 • Pijn of ongemak op de borst
 • Misselijkheid of buikpijn
 • Duizelig voelen, onstabiel, licht in het hoofd of gevoel van flauw vallen
 • Rillingen of warmtesensaties
 • Gevoelloosheid of tintelingen
 • Gevoel van onwerkelijkheid
 • Angst om te sterven
 • Angst voor verliezen van controle of gek worden

Komen deze kenmerken je bekend voor? Dan kan het zomaar zijn dat je te maken hebt gehad met een paniekaanval. 

Hoe voorkom je een paniekaanval?

 Ik zie op dagelijkse basis mensen met paniekaanvallen. Een terugkerend patroon bij al deze mensen is dat ze weg willen van de pijn. Ze willen weg van het nare gevoel van de paniekaanval. 

Wanneer je last hebt van paniekaanvallen, is de kans groot dat je er alles aan wilt doen om te voorkomen dat je een paniekaanval krijgt. Daarom vermijd je bepaalde situaties of leid je jezelf af om maar niet aan de angst te hoeven denken. Of je probeert het te controleren door je externe omgeving zo comfortabel mogelijk neer te zetten. Bijvoorbeeld door te zorgen dat je goed uitgerust bent, niet gedronken hebt, niet te warm aangekleed bent en altijd een stoel naast je hebt staan. 

Merk jij dat jij een van deze dingen doet om paniekaanvallen te vermijden? Dan moet ik je helaas teleurstellen. Al deze trucjes werken niet. Of ze werken maar voor korte duur. Op de lange termijn komen de paniekaanvallen gewoon weer terug. 

Wat moet je dan wel doen? Paniekaanvallen tegengaan is makkelijker dan je in eerste instantie zou denken. Met de volgende tips lukt het jou voortaan beter om je paniekaanvallen te stoppen. 

Tip 1: Train jezelf in bewustwording

De eerste en gelijk de allerbeste tip die ik je kan geven, is het trainen van bewustwording. Daarbij hoort ook het onder ogen komen van je angst. Waarschijnlijk heb je jouw angst, angstgedachten en angstgevoelens tot nu toe proberen te vermijden of controleren. Je wilt het weg hebben. In plaats daarvan is het beter om even stil te staan bij de angstgedachten die je krijgt. 

Wat gebeurt er als je een angstgedachte hebt? Wat voel je in je lichaam? Wat denk je? Welke gedachten komen op?

Je hoeft deze gedachten niet te veranderen, maar probeer ze alleen op te merken. Doe er nog niets mee, maar merk ze op. 

Tijdens mijn sessies heb ik het vaak over een bus met passagiers. Iedereen heeft een bus vol passagiers en die passagiers zijn een metafoor voor de angsten die je hebt in je leven. Welke passagier (dus welke angst) zit altijd naast jou in jouw bus. En ben jij de chauffeur van jouw (levens)bus? Of is jouw passagier dat? Wie bestuurt jouw leven?

Tip 2: Merk je strategieën op

Zoals ik hierboven al beschreef hebben we als mens allerlei strategieën om met moeilijke en vervelende situaties om te gaan. We vermijden situaties, leiden onszelf af of verdoven onszelf met snoepen, lekker eten of een glaasje alcohol. We doen van alles om maar niet aan die vervelende situatie te hoeven denken. En dat is hartstikke menselijk. 

Wanneer je deze strategieën inzet, gaan de passagiers uit je bus alleen maar harder roepen. De angst is misschien even weg, maar op de lange termijn komt deze gewoon weer terug. Om de volgende keer nog harder te schreeuwen. 

Merk op welke strategieën je gebruikt. En schrijf eens op wat deze strategieën je opleveren op korte termijn. Wat brengt het je om ze in te zetten? En wat kost het je op de lange termijn?

Tip 3: Kijk eens anders naar je gedachten

We zijn geneigd om onze gedachten super serieus te nemen. Maar is dat wat we denken eigenlijk wel waar? Denk nu eens aan een zuurtje. Je weet wel, zo’n geel Napoleon-zuurtje. Zo eentje die mijn oma vroeger op de tafel had staan. Denk daar eens even heel hard aan. En proef het in je mond. Kun je ‘m al proeven?

Als ik zo’n dergelijke oefening doe. En ik doe ‘m heel uitgebreid. Veel mensen trekken spontaan een zuur gezicht en proeven het snoepje. Maar het snoepje zit helemaal niet in je mond. Dat verzinnen we ter plekke. En dat is ook zo met onze gedachten. Toch nemen we onze gedachten vaak heel serieus. 

Lukt het je om meer bewustwording te krijgen over je angstgedachten? Onderzoek deze gedachtes dan eens en bedenk dat je je gedachten helemaal niet zo serieus hoeft te nemen. Het is namelijk helemaal niet de waarheid. 

Maak een einde aan paniekgedachten

Ben je gemotiveerd en geïnspireerd om hard aan de slag te gaan en jouw paniekaanvallen te laten stoppen. Volg dan direct de gratis masterclass: In 5 stappen uit de cirkel van angst/paniek en ga met mij samen aan de slag!

Contact Bureau Breinfijn

Address :

Brieltjenspolder 28, 4921 PJ Made, Netherlands

Postal code : 4921
Website : https://www.breinfijn.nl/
Categories :
City : Made

Brieltjenspolder 28, 4921 PJ Made, Netherlands
S
Sander Reibestein on Google

Interessante en nuttige korte cursus om meer grip te krijgen op je gedachten, waarover je primair toch geen controle hebt. De cursus en uitleg bieden goede tools om beter om te gaan met piekeren, negatieve gedachten etc. Dus niet het eeuwige advies om alleen nog maar positief te denken, en dan wordt alles beter... geen korte termijn remedie, maar duurzaam anders leren denken, afstand nemen, accepteren... Voor mijn een eye-opener, en Rosalie legt alles goed uit, en ook op een leuke manier.
Interesting and useful short course to get more grip on your mind, which you primarily still have no control. The course and explanations provide good tools to better cope with worry, negative thoughts etc. So not eternal advice only positive thinking, and then everything is better ... not a short-term remedy, but durable learning to think differently , taking a distance, accepting ... For me an eye-opener, and Rosalie explains everything well and in a fun way.
M
Marileen Driesprong on Google

Ik heb een online masterclass bij Rosalie gevolgd. Rosalie legt ontzettend helder en fijn uit over hoe stress werkt. Ze helpt je om het psychologische proces makkelijk te begrijpen, waardoor stress niet meer iets ongrijpbaars is, maar juist goed te bevatten. Geen quick fixes en snelle tips, maar juist gericht op stress verminderen op de langere termijn. Bedankt, Rosalie!
I attended an online master class with Rosalie. Rosalie explains very clearly and nicely about how stress works. It helps you to easily understand the psychological process, so that stress is no longer something elusive, but can be better understood. No quick fixes and quick tips, but focused on reducing stress in the longer term. Thanks, Rosalie!
B
B. B. on Google

Prima websites en informatieve webinars. Echter, die marketingstrategie (mails op mails op mails) is wel heel erg overdreven. Ik snap dat je klanten probeert te werven, maar om op deze manier mensen een sessie te verkopen is niet netjes. Zeker gezien je doelgroep vaak niet stabiel is en echt op zoek is naar een oplossing ga je die hen niet door de strot duwen. Zo komt het nu wel een beetje over. Dit alles sluit niet aan bij de rest van je website, en hoe je in je webinars spreekt en overkomt. Tandje terug kwa marketing ;)
Great websites and informative webinars. However, that marketing strategy (mails on mails on mails) is very much exaggerated. I understand that you are trying to acquire customers, but selling people a session in this way is not neat. Especially since your target group is often not stable and is really looking for a solution, you are not going to push it down their throats. That's how it looks a bit now. None of this ties in with the rest of your website, and how you speak and come across in your webinars. Marketing back a notch;)
N
Nannie M on Google

Korte cursus om je te laten beseffen dat je het niet allemaal zelf kunt oplossen en er zeker meerdere mensen zijn die klachten hebben. Het geeft je ook stof tot nadenken wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent met je lichaam wat niet goed voor je is. Als je eenmaal begonnen bent met deze korte cursus wil je vooral doorgaan honger naar meer info. Zeker een aanrader als je geen huisarts of ziekenhuis bezoeken wilt maar op je eigen tijd en plek deel kan nemen. Geheel vrijblijvend en zeker niet dwingende Rosalie. Een heel warm persoon.
Short course to make you realize that you can not solve it all yourself and there are certainly several people who have complaints. It also gives you food for thought what you are actually doing with your body which is not good for you. Once you have started this short course you mainly want to continue hungry for more information. Definitely recommended if you do not want to visit a doctor or hospital but can participate at your own time and place. Entirely without obligation and certainly not compelling Rosalie. A very warm person.
A
Arend Prins on Google

Interessante cursus maar wat vooral helpt bij mij is de hypnose-audio, werkt heerlijk ontspannend. Een aanrader!
Interesting course but what especially helps me is the hypnosis audio, works wonderfully relaxing. Recommended!
M
Marousha Ramdin on Google

Ik had een probleemje omtrent de cursus (niet inhoudelijk), die inmiddels netjes is opgelost!
I had a problem about the course (not content), which has now been neatly solved!
R
R A on Google

Ik vond Rosalie en haar online programma heel professioneel, inhoudelijk en praktisch.
I found Rosalie and her online program very professional, substantive and practical.
T
That Midlife Vlogger on Google

Ik heb een slechte ervaring met de zogenaamde "niet goed geld terug" garantie... Op 28-12 gekocht online, en daarna allerlei problemen met inloggen op een app waarin ik de cursus moet laden op mijn iPhone. Werkte eerst niet met inloggen. Inmiddels is het 1 januari (dus allerlei feestdagen achter de rug waarin ik geprobeerd heb niet te werken). Op 1 januari een mail gestuurd dat het voor mij niet werkt en dat ik de betaling wil annuleren. Krijg ik een mail terug dat de annulering binnen 2 dagen moet anders nergens recht op. Ik wacht af of er nog actie ondernomen wordt qua coulance want dit voelt als binnenharken en verder zoek het maar uit. Update: inmiddels contact geweest en er wordt terugstorting alsnog beloofd. Gelukkig toch sportief.
I've had a bad experience with the so-called "money back" guarantee... Bought online on 28-12, and then all sorts of problems logging into an app in which I have to load the course on my iPhone. Didn't work with login at first. It is now January 1st (so I've had all kinds of holidays in which I tried not to work). Sent an email on January 1st that it doesn't work for me and that I want to cancel the payment. I get an email back that the cancellation must be within 2 days, otherwise I am not entitled to anything. I'm waiting to see if action is taken in terms of leniency because this feels like raking in and then you'll have to figure it out. Update: we have been in touch and a refund is still promised. Fortunately sporty.

Write some of your reviews for the company Bureau Breinfijn

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *