Buurtvereniging "Het Palet" - Voorhof 18

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Buurtvereniging "Het Palet"

Address :

Voorhof 18, 8212 CA Lelystad, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 8212
Website : https://www.hetpalet.com/
Categories :
City : Lelystad

Voorhof 18, 8212 CA Lelystad, Netherlands
S
Sandra H. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het leukste en meest gezellige buurthuis van Lelystad met een zeer ruim aanbod van verschillende activiteiten voor jong en oud.
The nicest and most pleasant community center of Lelystad with a very wide range of different activities for young and old.
W
White Wolfie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zoals ze bij "Cheers" zeggen...where everybody knows your name... Leuk...altijd gesellie...
As they say at "Cheers"...where everybody knows your name... Nice...always cheers...
R
Rob Flipse on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gezellige klaverjassen op maandag middag
Cozy clover coats on Monday afternoon
D
Diana De Kok on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Afgelopen zaterdag werd er voor het eerst een karaoke georganiseerd met een flinke opkomst, was erg gezellig leuke liedjes je kon het zo gek niet bedenken maar de liedjes waren er. Voor herhaling vatbaar top.
Last Saturday, for the first time a karaoke was organized with a big turnout, very nice songs you could not think of so crazy but the songs were there. Repeated top.
r
ron dekkers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gezellig buurthuis, elke Vrijdagavond darten vanaf 19.30…!
Cozy community center, darts every Friday evening from 7.30 pm!
B
Bouke de Fost on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hebben een feestje van de familie gehad. Alles was goed geregeld!!
We had a family party. Everything was well arranged!!
S
Sabina Katuin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze geven hier ook aerobic en zumba. Op maandag van 18:45 tot 19:45 uur en van 19:45 uur tot 20:45 uur. Ilse is de "juf"☺️ en ze doet het heel leuk. Ook zumba op donderdag van 20:00 tot 21:00 uur is leuk. Voor een prikkie sporten,wie wil dat nou niet
They also offer aerobics and zumba here. On Mondays from 6:45 PM to 7:45 PM and from 7:45 PM to 8:45 PM. Ilse is the "teacher" ☺️ and she is doing very well. Zumba on Thursdays from 8 p.m. to 9 p.m. is also fun. Working out for next to nothing, who wouldn't want that
H
HavokTracks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Small local community house with activities.

Write some of your reviews for the company Buurtvereniging "Het Palet"

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *