Bytes In Motion - Middelbeek 12

5/5 β˜… based on 1 reviews

Informatiebeveiliging

ISO27001: Gemaakt door de ICT markt, voor de ICT markt. Het is een krachtig raamwerk. Is er aan alle risico's gedacht in uw bedrijfs- of ontwikkelproces? Het helpt om een inschatting te maken welke mate van risico's de organisatie of dienst  loopt. Mocht het mis gaan, hoe snel kunt je daarvan herstellen? Maar belangrijker: Ik help je op welke manier we dit risico tot een acceptabel niveau gaan terugbrengen. Vanuit mijn ervaring met informatiebeveiliging kan ik stellen: Om een hacker voor te zijn moet je op dezelfde wijze denken. Daarbij dienen de kosten die je maakt om het risico af te dekken onder de kosten te blijven van het risico dat je nu loopt.

Contact Bytes In Motion

Address :

Middelbeek 12, 6715 HT Ede, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 6715
Website : https://www.bytesinmotion.nl/
Categories :
City : Ede

Middelbeek 12, 6715 HT Ede, Netherlands

Write some of your reviews for the company Bytes In Motion

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *