Cafetaria in 't Zand - Herkenbosscherweg 2

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Cafetaria in 't Zand

Address :

Herkenbosscherweg 2, 6045 AR Roermond, Netherlands

Phone : πŸ“ž +788
Postal code : 6045
Categories :
City : Roermond

Herkenbosscherweg 2, 6045 AR Roermond, Netherlands
A
A.C van der Pluijm on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super personeel, en heerlijke producten De friet precies gebakken zoals het hoort.
Super staff, and delicious products The fries cooked exactly as they should.
M
Mark Hannen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima friture, aardige normale mensen goede service en smaakt lekker
Great friture, nice normal people good service and tastes good
A
Angie Adam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige frituur! Heerlijke snacks, leuke eigenaren, en lekkere verse friet! Niks op aan te merken. Beste frituur van Roermond! Wij eten nergens anders meer frietjes!
Great chip shop! Delicious snacks, nice owners, and tasty fresh fries! Nothing to complain about. Best chip shop in Roermond! We don't eat more fries anywhere else!
T
Theo Moors on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

????? Veel uit eigen keuken, en goede producten. De eigenaar doet nog de moeite voor een klant.
A lot from our own kitchen, and good products. The owner is still making the effort for a customer.
j
justmetalmiss on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd weer een verrassing als je iets nieuws probeert, elke keer weer heerlijk eten en gezellige mensen.
Always a surprise when you try something new, every time delicious food and nice people.
E
Eric Hanlon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Best chippie around town
D
Daryl Bramley on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Really good food and service.
T
Tom Engels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Best (home made) food in town, and really good service!!

Write some of your reviews for the company Cafetaria in 't Zand

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *