Car Cool Systems Helmond - Branchweg 2

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Airco - Radiateuren - Oliekoelers - Standkachels - Autoruiten | Car Cool Systems - Carcoolsystems.nl

Specialist in airco autoruiten standkachels radiateuren en oliekoelers te Helmond - Uden en omgeving Goedkoop en snel geholpen en hebben eigen voorraad

About Car Cool Systems Helmond

© 2022 Car Cool Systems. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Lumiat Software Solutions.

Contact Car Cool Systems Helmond

Address :

Branchweg 2, 5705 DR Helmond, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 5705
Website : https://www.carcoolsystems.nl/
Categories :
City : Helmond

G
Gijsbert Zijpveld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij zijn hier super goed en professioneel behandeld. Hadden probleem met airco. Hier is super goed na gekeken en met volharding na een oplossing gezocht. Echt een super service gehad. Dus zeker een goede plek om heen te gaan. En zeker een goede review verdiend. Edwin en collega's super bedankt. Dat mag ook gezegd worden.
We are treated super well and professionally here. Had problem with air con. This is super good looking and with persistence after a solution searched. Really had a super service. So definitely a good place to go. And certainly deserved a good review. Super thanks to Edwin and colleagues. That may also be said.
r
rick bressers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Slechte service, voor vrijblijvende offeren gegaan. €325 zou het kosten. Dag later word ik gebeld +200€ extra module zou kapot zijn. Achteraf was het toch niet te module. Toch uurloon moeten betalen. Uiteindelijk 385 euro kwijt geweest en de airco werkt nog niet naar behoren. 2de dag zou ik teruggebeld worden over de voortgang van de auto. Echter om 17:00 zelf maar gebeld omdat niemand van zich liet horen. Raad t bedrijf totaal niet aan. Naar een ander bedrijf gebracht totaal ander probleem als ze dachten bij car cool systems. Daar laten maken werkt perfect! Dit zijn dan de β€œexperts” Eindstand 325 euro weggegooid bij carcool systems.
Bad service, went for a no-obligation sacrifice. It would cost € 325. Day later I get a call + 200 € extra module would be broken. In retrospect it was not too module. Still have to pay hourly wages. Ultimately, 385 euros were lost and the air conditioning does not work properly yet. 2nd day I would be called back about the progress of the car. However, I called myself at 17:00 because nobody spoke up. Do not recommend the company at all. Brought to another company completely different problem than they thought with car cool systems. Having it made there works perfectly! These are the β€œexperts” Final standings of 325 euros were thrown away at carcool systems.
J
Jeroen Balk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer professioneel bedrijf. Zeer goede service. En ook nog prijstechnisch zeer voordelig ten opzichte van concurrenten.
Very professional company. Very good service. And also price-wise very advantageous compared to competitors.
J
Jurgen Wiek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lang wachten voor even naar een pomp te kijken, en kost dan 25 euro voor 2 minuten Hopeloos duur.
Long wait to look at a pump, and then costs 25 euros for 2 minutes Hopelessly expensive.
F
Frederick magermans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prettig ,deskundig advies,reparatie en aanschaf Airco en onderdelen.ook dieselkachels en opstapjes. Zeer prijs bewust goed uitgeruste werkplaats. Zeer aante bevelen
Pleasant, expert advice, repair and purchase Air conditioning and parts. also diesel heaters and steps. Very price conscious well equipped workshop. Highly recommend
J
Jos Stienen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vorig jaar hier mijn airco laten vullen, oei slik 1650 gram airco-vloeistof was erg veel, vond men daar ook, maar met een dubbel systeem in de camper moest dat er echt in. Na 9 maanden stil staan werkte de airco niet meer. Er bleek dat de condensor net niet helemaal dicht was en daardoor was er wederom geen airco-vloeistof meer.... Uit coulance is bij vervanging van de condensor niet meer dan een basisvulling gerekent, wat toch 140 euro scheelde met het vullen vorig jaar. Voor mijn gevoel krijg je hier als klant goede service voor een faire prijs.
Had my air conditioning filled here last year, oops, 1650 grams of air conditioning fluid was a lot, they also found there, but with a double system in the camper that really had to go in. After 9 months of standing still, the air conditioning stopped working. It turned out that the condenser was just not completely closed and as a result there was again no air conditioning fluid anymore.... Out of leniency, no more than a basic filling was calculated when replacing the condenser, which saved 140 euros compared to the filling last year. In my opinion, as a customer you get good service for a fair price here.
B
Belmiro De Almeida on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service
M
Mark & Sandra Hoogewerf on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service!

Write some of your reviews for the company Car Cool Systems Helmond

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *