Centre For LifeArt - M. Timmerman-Hollander - Timmermeesterslaan 2

5/5 based on 1 reviews

Therapie-Zwolle Marianne Timmerman-Hollander - Therapie-zwolle.nl

Aanbod van registertherapeut waar u onder andere terecht kunt voor hypnotherapie en psychodynamische therapie.

Therapie-Zwolle Marianne Timmerman-Hollander - Therapie-zwolle.nl

Welkom op de site van mijn geregistreerde praktijk voorpsychodynamische therapie, integrale hypnotherapie, psychosociale therapie en coaching.

U kunt bij mij terecht voor therapie en coaching, maar ook voor energetisch lichaamswerk of voor een verhelderend gesprek.

Op de volgende pagina's vindt u informatie over de werkvormen en mogelijkheden van de praktijk. Natuurlijk kunt u mij bellen of mailen als u nog vragen heeft of voor het maken van een afspraak.

Met hartelijke groet,

Marianne Timmerman-Hollander

06-48276027

De windrichting kun je niet veranderen, wel de stand van je zeilen!

Contact Centre For LifeArt / M. Timmerman-Hollander

Address :

Timmermeesterslaan 2, 8014 EL Zwolle, Netherlands

Phone : 📞 +877
Postal code : 8014
Website : http://www.therapie-zwolle.nl/
Categories :
City : Zwolle

Timmermeesterslaan 2, 8014 EL Zwolle, Netherlands

Write some of your reviews for the company Centre For LifeArt / M. Timmerman-Hollander

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *