Chellure - Claushof 10

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Chellure

Address :

Claushof 10, 5671 HE Nuenen, Netherlands

Phone : 📞 +97
Postal code : 5671
Website : http://www.chellure.nl/
Categories :
City : Nuenen

Claushof 10, 5671 HE Nuenen, Netherlands
N
Nala on Google

Super klantvriendelijk en luistert naar wat je wilt. Helemaal tevreden! Wimpers blijven mooi en lang zitten. Nieuw vaste klant hier!
K
Kiki Hoogmoet on Google

Super blij met mijn nieuwe wimpers, blijven lang mooi! Ze weet precies wat ze doet en is leuk om mee te kletsen
Super happy with my new lashes, they last a long time! She knows exactly what she's doing and is fun to chat with
L
Linsey Sleegers on Google

In het begin erg over te spreken maar ineens is een afspraak maken moeilijk en reageert erg slecht! Ik hou er niet van om niet te weten waar ik aan toe ben. Mijn wimpers wil ik netjes hebben maar als dit niet kan omdat er afspraken af worden gezegd en vervolgens geen reactie vind ik erg slecht!!
Very appreciative at first, but suddenly making an appointment is difficult and reacts very badly! I don't like not knowing where I stand. I want to have my eyelashes neat, but if this is not possible because appointments are canceled and then no response, I think it is very bad!!
M
Melleny Coppelmans on Google

Erg blij met mijn wimpers! Reageert altijd snel op appjes voor het maken van afspraken, vragen ect. Super blij mee!
Very happy with my lashes! Always responds quickly to apps for making appointments, questions, etc. Very happy with it!
T
TrendWater on Google

One by one extentions in een half uur lijkt meer op snel geld verdienen dan goede extentions zetten. Komt afspraken niet na, zegt meerdere keren af en laat niks meer horen na herhaaldelijk contact zoeken. Heb iemand gevonden die echte one by one extensions zet, wereld van verschil.zonde van mn geld geweest, voel me opgelicht.
One by one extensions in half an hour is more like making quick money than putting good extensions. Does not keep appointments, cancels several times and does not answer after repeated contact. Found someone who puts real one by one extensions, world of difference. Waste of money, I feel ripped off.
H
Hetty Sengers - Raaijmakers on Google

Ik ben erg tevreden over Rachel. Mijn wimpers zijn mooi en blijven goed en lang zitten. Rachel is een héle goede en ervaren wimperstyliste!! Chellure is dan ook zéér zeker aan te raden!!
I am very satisfied with Rachel. My lashes are beautiful and stay put for a long time. Rachel is a very good and experienced eyelash stylist!! Chellure is therefore highly recommended!!
D
Dennis Huut on Google

Erg onprofessioneel… ze gebruikt wimpers van Ali Express… de haren zijn van plastic en niet van echte haartjes zoals het zou horen. Ook weegt plastic zwaarder dan echte haartjes voor je eigen wimpers dus ook verpest ze je eigen wimpers om meer geld in haar eigen zak te kunnen steken!! Narcistisch noem ik zo iemand! Totaal niet klantgericht!!! Ik raad iedereen aan om ergens anders in een echte salon haar wimpers te gaan doen! Ik voel me erg opgelicht!!! NOOIT MEER HIERHEEN!! ( ik heb zelf geen Google account vandaar dat ik het met mijn partners account geplaatst heb)
Very unprofessional… she uses lashes from Ali Express… the bristles are plastic and not real hair as it should be. Also, plastic weighs heavier than real hair for your own lashes so she also ruins your own lashes to be able to put more money in her own pocket!! I call such a person narcissistic! Totally not customizable!!! I recommend everyone to get their lashes done elsewhere in a real salon! I feel very ripped off!!! NEVER GO HERE AGAIN!! (I don't have a Google account myself, so I posted it with my partners account)
D
Djanell Grassere on Google

Top service

Write some of your reviews for the company Chellure

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *