christelijke kinderopvang BijdeHandjes - BSO Otterlo - Kerklaan 1

5/5 β˜… based on 1 reviews

About christelijke kinderopvang BijdeHandjes - BSO Otterlo

"Onze dochter Isa gaat met veel plezier naar de BSO, dat is zo fijn om te weten en te ervaren. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd maar lekker in de chillhoek is een feest! Ze komt ook vaak met de mooiste knutselcreaties thuis. Ze is gek op de leidsters! En Evi gaat naar het kinderdagverblijf en is zichtbaar ontspannen. Je kunt merken dat ze het naar haar zin heeft. Ze eet en drinkt goed, slaapt goed en er wordt aandacht besteedt aan haar ontwikkeling. Ik vind het heel fijn dat ik via de ouderapp van BijdeHandjes haar kan volgen. Leuk om te zien dat het goed gaat! Ook fijn dat er duidelijk staat wat ze heeft gegeten en wanneer ze heeft geslapen."

Contact christelijke kinderopvang BijdeHandjes - BSO Otterlo

Address :

Kerklaan 1, 6731 BA Otterlo, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 6731
Website : https://www.bijdehandjes.info/nl/
Categories :
City : Otterlo

Kerklaan 1, 6731 BA Otterlo, Netherlands

Write some of your reviews for the company christelijke kinderopvang BijdeHandjes - BSO Otterlo

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *