CIGO Dailyshop Hoytema tabak en gemak - Van Hoytemastraat 39e

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact CIGO Dailyshop Hoytema tabak en gemak

Address :

Van Hoytemastraat 39e, 2596 EN Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7897
Postal code : 2596
Website : http://www.bestelbijbob.nl/
Categories :
City : Den Haag

Van Hoytemastraat 39e, 2596 EN Den Haag, Netherlands
A
Annette Pors on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruim assortiment tijdschriften en buitenlandse kranten. En niet te vergeten mijn favoriete geurkaarsen.
Wide range of magazines and foreign newspapers. Not to mention my favorite scented candles.
J
Jeanneke Willems on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd vriendelijk. Ze hebben best veel voor zo een klein winkeltje. Krantje tijdschriftje wat lekkers of een klein cadeautje..
Always friendly. They have quite a lot for such a small shop. Newspaper magazine some goodies or a small gift ..
P
Peter Overtoom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruime keuze, goede ligging en vriendelijk.
Wide choice, good location and friendly.
R
Robbin Baars on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke eigenaren, altijd vriendelijk. Handig om je DHL pakket weg te brengen en tegelijkertijd te kijken voor wat tijdschriften, cadeautje of andere praktische dingen.
Nice owners, always friendly. Handy to bring your DHL package away and at the same time look for some magazines, gifts or other practical things.
M
Martijn Hol on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super leuke winkel. Leuke artikelen en zeer vriendelijk personeel. We komen hier snel weer terug.
Very nice shop. Nice items and very friendly staff. We'll be back here soon.
G
Govind Sharma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Very supportive staff member
A
Anton Hunsucker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

One of the best places for international news - they even stock the NZZ ??, which is great!
P
P. La on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Insolent shopkeeper. I am not native speaker and a shop keeper did not have a patient to understand. I apologized to him if I did say something wrong but he kept yelling and raising his voice to me. Terrible experience.

Write some of your reviews for the company CIGO Dailyshop Hoytema tabak en gemak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *