Circus Kinderfeestje - T.T. Neveritaweg 19

5/5 β˜… based on 2 reviews

Contact Circus Kinderfeestje

Address :

T.T. Neveritaweg 19, 1033 WB Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 1033
Website : http://www.circuskinderfeestje.nl/Contact/contact.html
Categories :
City : Amsterdam

T.T. Neveritaweg 19, 1033 WB Amsterdam, Netherlands
J
Jacek Adamczyk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jasper van Luit on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het Goochel en Circus kinderfeestje van Circus Kristal is een absolute aanrader! Goochelaar Aschwin wist de groep kinderen (19!) van het begin tot het einde te boeien. Met heel veel humor en plezier leerden de kinderen indrukwekkende goocheltrucs. Ze versierden hun eigen professionele goocheldoos, waar de trucs in mee naar huis werden genomen. Daarna was het tijd om zelf circus trucs te leren in de prachtige circusruimte. Wat ook erg fijn is dat alles verzorgt is, alles wordt uit handen genomen. Zoek niet verder, dit is het leukste feestje in Amsterdam!
The Goochel and Circus children's party of Circus Kristal is an absolute must! Magician Aschwin fascinated the group of children (19!) From the beginning to the end. With a lot of humor and fun the children learned impressive magic tricks. They decorated their own professional magic box, in which the tricks were taken home. Then it was time to learn circus tricks yourself in the beautiful circus room. What is also very nice is that everything is taken care of, everything is taken out of your hands. Look no further, this is the best party in Amsterdam!

Write some of your reviews for the company Circus Kinderfeestje

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *